Kultura śródziemnomorska – kierunek studiów
|

Kultura śródziemnomorska – kierunek studiów

Student kierunku kultura śródziemnomorska zdobywa wiedzę na temat historii, historii sztuki, literatury i kultury regionu śródziemnomorza od antyku po czasy współczesne. W trakcie studiów uczy się biegle posługiwać jednym z czterech nowożytnych języków śródziemnomorskich (j. włoski, j. nowogrecki, j. hiszpański, j. arabski) oraz rozumieć proste teksty łacińskie i greckie. Zdobyte kwalifikacje pozwalają absolwentom tego kierunku na podjęcie pracy w zawodach, które wymagają znajomości języków obcych, posiadania szerokich horyzontów intelektualnych oraz kreatywności w myśleniu.

Biznes i polityka Indii
||

Biznes i polityka Indii

Biznes i polityka Indii to nowoczesny kierunek studiów, który będzie doskonałym wyborem dla osób, które chcą zdobyć unikalne wykształcenie i umiejętności cenione na rynku pracy. Dynamiczny rozwój subkontynentu Indyjskiego sprawia, iż wiele firm poszukuje specjalistów, którzy doskonale orientują się w hinduskich realiach i warunkach biznesowych.

Ekonomia kultury – kierunek studiów
|||

Ekonomia kultury – kierunek studiów

Studia na kierunku Menedżer kultury – ekonomia kultury to dobre rozwiązanie dla osób, które chciałyby się rozwijać w branży kulturalnej, a zarazem zadbać o jej rozwój pod kątem biznesowym. Studia te są połączeniem zagadnień z programu zarządzania, finansów oraz elementów sztuki filmowej, przedmiotów humanistycznych i artystycznych.

Studia śródziemnomorskie – kierunek studiów
|

Studia śródziemnomorskie – kierunek studiów

Studia śródziemnomorskie obejmują swoją tematyką wiedzę o języku, literaturze i kulturze łacińskiej – starożytnej, średniowiecznej, nowożytnej ujmowanej w kontekście ogólnej wiedzy humanistycznej. Pozwalają na uzyskanie kompetencji analitycznych i interpretacyjnych, które ułatwiają rozumienie różnorodnych tekstów kultury śródziemnomorskiej, poszerzając tym samym także kompetencje w analizowaniu i interpretowaniu podstaw kultury współczesnej. Słuchacze poznają przenikanie antyku do kultury europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem tradycji antycznej w Europie Środkowej.

Antropologia mniejszości narodowych – kierunek studiów
|

Antropologia mniejszości narodowych – kierunek studiów

Antropologia mniejszości narodowych i społeczności lokalnych jest kierunkiem, który należy do obszaru nauk humanistycznych z elementami nauk ekonomicznych. Kierunek ten łączy takie dyscypliny, jak: historia, socjologia, etnologia, filologia, pedagogika, nauki o poznaniu i komunikacji społecznej, prawo, nauka o polityce, nauka o zarządzaniu. Kierunek pozwala na zrozumienie zasad historycznego ukształtowania się oraz funkcjonowania we współczesnym świecie mniejszości narodowych i społeczeństw lokalnych. Zapraszamy do dalszej lektury artykułu!

Media i komunikacja społeczna – kierunek studiów
|

Media i komunikacja społeczna – kierunek studiów

Media i komunikacja społeczna łączy specjalistyczną wiedzę z zakresu funkcjonowania mediów, tworzenia wizerunku, prowadzenia kampanii reklamowych, organizowania konferencji prasowych oraz zarządzania procesami komunikacyjnymi z solidnym socjologicznym warsztatem badawczym. Studenci tego kierunku zapoznają się ze społeczną i opiniotwórczą rolą mediów, regułami komunikacji międzykulturowej, nurtami kultury współczesnej, z warsztatem rzecznika prasowego, metodami prowadzenia negocjacji i dyskursu politycznego oraz z metodami i technikami prowadzenia badań społecznych.

Muzeologia – kierunek studiów
|

Muzeologia – kierunek studiów

Studia na kierunku muzeologia należą do typu studiów interdyscyplinarnych, które kształcą ludzi otwartych na łączenie różnych specjalności i potrafiących zarządzać złożonymi instytucjami kultury i nauki. Studia obejmują obok nauk humanistycznych i historycznych (historii, historii sztuki, archeologii, muzykologii, nauk o sztuce, mediologii, religniozawstwa), także socjologię, psychologię, pedagogikę, z elementami prawa i administracji, ochrony zabytków, informatyki, ekologii, wspieranych przez filozofię, etykę i teorię idei. Zapraszamy do dalszej lektury! 

Okcydentalistyka – kierunek studiów
|

Okcydentalistyka – kierunek studiów

Studia na kierunku okcydentalistyka, w interdyscyplinarnych modułach dydaktycznych, dają słuchaczowi wiedzę historyczną na temat najbardziej doniosłych zaszłości w obszarze polityki, gospodarki oraz stosunków społecznych szeroko rozumianego Zachodu oraz podstawową wiedzę na temat rozwoju myśli i kultury zachodniej: filozofii, religii, sztuki, kultury popularnej, obyczajów.  Kierunek ten daje wieloaspektowe spojrzenie na politykę, gospodarkę, obyczaje, przy jednoczesnym nacisku na umiejętność analizy i krytyki konkretnych przejawów kultury i życia publicznego.

Mediacja międzykulturowa – kierunek studiów
|

Mediacja międzykulturowa – kierunek studiów

Mediacja międzykulturowa to jeden z kierunków humanistyczno-społecznych. Obejmuje zagadnienia związane z rozwiązywaniem konfliktów oraz budowaniem porozumienia między różnymi kulturami. Studenci, którzy wybierają ten kierunek, zdobywają umiejętności komunikacyjne, negocjacyjne i interkulturowe, które są niezbędne w dzisiejszym globalnym społeczeństwie.

Doradztwo filozoficzne i coaching – kierunek studiów
|

Doradztwo filozoficzne i coaching – kierunek studiów

Studia mają wykształcić u studentów umiejętność diagnozowania problemu i pomocy w jego rozwiązaniu. Specjaliści zajmujący się tą dziedziną pomagają zmagać się z problemami, z którymi sobie nie radzimy. Program studiów odnosi się do aspektów związanych z szeroko pojętą filozofią, antropologią, filozofią życia, zarządzaniem kapitałem ludzkim oraz etyką biznesu. Ponadto studia gwarantują zapoznanie się z szeroką wiedzą psychologiczną. Jeśli myślisz na poważnie o tym kierunku studiów i pracy jako doradca i coach, zapoznaj się z dalszą częścią artykułu!