Diplomat making public announcement
|

Mediacja międzykulturowa – kierunek studiów

Mediacja międzykulturowa to jeden z kierunków humanistyczno-społecznych. Obejmuje zagadnienia związane z rozwiązywaniem konfliktów oraz budowaniem porozumienia między różnymi kulturami. Studenci, którzy wybierają ten kierunek, zdobywają umiejętności komunikacyjne, negocjacyjne i interkulturowe, które są niezbędne w dzisiejszym globalnym społeczeństwie.

Gdzie studiować mediację międzykulturową?

Madiacja międzykulturowa to kierunek stosunków międzynarodowych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować mediację międzykulturową.

Na studiach

Na studiach mediacji międzykulturowej uczestnicy poznają szeroko pojętą kulturę, historię i tradycje różnych krajów i regionów. Studenci zdobywają umiejętności w zakresie komunikacji międzykulturowej, negocjacji, rozwiązywania konfliktów oraz pracy w grupie. Przedmioty na tym kierunku to między innymi: psychologia międzykulturowa, socjologia, antropologia kultury, teoria konfliktu oraz etyka w mediacji.

Absolwenci studiów

Absolwenci studiów mediacji międzykulturowej mogą znaleźć zatrudnienie w różnego rodzaju instytucjach zajmujących się mediacją i rozwiązywaniem konfliktów, takich jak: ośrodki pomocy społecznej, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, agencje pracy tymczasowej czy przedsiębiorstwa zajmujące się rekrutacją pracowników z różnych krajów. Ponadto, posiadanie wiedzy i umiejętności w zakresie mediacji międzykulturowej może stanowić dodatkowy atut w pracy w wielu innych branżach, szczególnie tych związanych z kontaktami z klientami z różnych kultur.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *