Therapy Session for Children
|

Terapia zajęciowa – kierunek studiów

Terapia zajęciowa jest kierunkiem umiejscowionym w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu, nauk o kulturze fizycznej i w zakresie nauk społecznych. Zajmuje się wieloaspektową rehabilitacją, poprawą dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego osób i grup społecznych, poprzez wsparcie uczestnictwa w zajęciach, które zostały uznane przez osobę lub grupę społeczną jako mające wartość i znaczenie. Kandydat na studia powinien lubić pomagać ludziom, mieć dużo empatii i ciepła, potrafić rozmawiać, słuchać, być kreatywny i posiadać umiejętności twórcze.

Gdzie studiować terapię zajęciową?

Terapia zajęciowa to jeden z kierunków nauk medycznych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować terapię zajęciową.

W trakcie studiów

Wybrane przedmioty na kierunku terapia zajęciowa:

  • Biomedyczne podstawy wiedzy o człowieku
  • Terapia zajęciowa w cyklu życia
  • Trening umiejętności interpersonalnych
  • Instytucjonalne formy terapii zajęciowej
  • Metodyka pracy terapeutycznej z klientami o różnych dysfunkcjach
  • Psychologia i profilaktyka uzależnień
  • Arteterapia
  • Muzykoterapia z elementami choreoterapii
  • Terapia przez literaturę.

Po studiach

Absolwent terapii zajęciowej może podjąć pracę w całodobowych domach pomocy społecznej; dziennych domach pomocy społecznej; hospicjach; klubach seniora; oddziałach szpitalnych takich jak: rehabilitacji leczniczej, ortopedycznych, neurologicznych, geriatrycznych, dziecięcych, psychiatrycznych, pulmonologicznych; organizacjach pozarządowych na rzecz osób wykluczonych społecznie (np. bezrobotnych, bezdomnych, niepełnosprawnych itp.); ośrodkach rehabilitacyjno-oświatowych w systemie szkolnictwa specjalnego; psychiatrycznych oddziałach dziennych; sanatoriach; przedszkolach i szkołach integracyjnych i specjalnych; środowiskowych domach pomocy społecznej; świetlicach środowiskowych, terapeutycznych i socjoterapeutycznych; warsztatach terapii zajęciowej; zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *