Cityscape at dusk, Odessa, Odessa Oblast, Ukraine, Europe
|

Studia wschodnioeuropejskie – kierunek studiów

Unikatowy projekt studiów studia wschodnioeuropejskie w skali Polski stworzony został dla wszystkich, którzy chcą poznać i zrozumieć Europę Wschodnią. Studia umożliwiają poznanie wybranego regionu w politycznym, społeczno-kulturalnym oraz gospodarczym wymiarze. Student studiów wschodnioeuropejskich nabywa wiedzę interdyscyplinarną właściwą dla nauk społecznych i humanistycznych, z zakresu politologii, historii, socjologii, prawa, geografii, ekonomii, filozofii, filologii, nauk o kulturze i religii. Zachęcamy do zapoznania się z dalszą częścia artykułu! 

Gdzie studiować studia wschodnioeuropejskie?

Studia wschodnioeuropejskie to jeden z kierunków humanistyczno-społecznych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować studia wschodnioeuropejskie.

W trakcie studiów:

Przedmiotem zainteresowania są: – Europa Wschodnia jako region zamieszkiwany przez społeczeństwa zróżnicowane pod względem kulturowym, et-nicznym i religijnym, – państwa wschodnioeuropejskie, w tym Federację Rosyjską, Ukrainę, Białoruś, państwa bałkańskie i kaukaskie.

Po studiach:

Absolwent znajdzie pracę w:

  • administracji publicznej (państwowej, samorządowej i europejskiej),
  • instytucjach i podmiotach międzynarodowych zorientowanych na Europę Wschodnią,
  • przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych aktywnych na rynkach wschodnioeuropejskich,
  • organizacjach pozarządowych organizujących współpracę międzynarodową w regionie Europy Wschodniej.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *