Male informatic engineer working inside server room database
|

Informatyka stosowana z komputerową nauką o materiałach – kierunek studiów

Na studiach program obejmuje przygotowanie do posługiwania się wiedzą z zakresu inżynierii wytwarzania, inżynierii materiałowej, budowy maszyn, informatyki, oraz zarządzania, korzystania z informacji technicznej. Dodatkową wartością jest przygotowanie do twórczej aktywności w zakresie projektowania materiałowego, a także do współpracy z użytkownikami materiałów inżynierskich, konstruktorami i innymi specjalistami w zakresie projektowania, wytwarzania, przetwórstwa i zastosowania materiałów inżynierskich. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, zapraszamy do lektury! 

Gdzie studiować informatykę stosowaną z komputerową nauką o materiałach?

Informatyka stosowana z komputerową nauką o materiałach to jeden z kierunków informatycznych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować informatykę stosowaną z komputerową nauką o materiałach.

W trakcie studiów:

Program studiów obejmuje przedmioty z zakresu fizyki, chemii, nauki o materiałach, projektowania materiałowego i doboru materiałów inżynierskich do zastosowań w różnych produktach, inżynierii wytwarzania, inżynierii materiałowej, budowy maszyn a także technologii wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu materiałów inżynierskich oraz metod kształtowania i badania ich struktury i własności oraz z zakresu zarządzania przemysłowego oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Studenci tego kierunku studiów uzyskują też zaawansowaną wiedzę z zakresu informatyki oraz systemów informatycznych, budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych, inżynierii oprogramowania, sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej i komunikacji człowiek-komputer, technik multimedialnych oraz komputerowej nauki o materiałach.

Po studiach:

Absolwenci są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach przemysłowych wytwarzających, przetwarzających lub stosujących materiały inżynierskie, instytucjach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych, biurach projektowych i doradczych, instytucjach zajmujących się opracowywaniem, wdrażaniem i eksploatacją narzędzi i systemów informatycznych, a zwłaszcza systemów komputerowych w inżynierii materiałowej, instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu inżynierii wytwarzania, inżynierii materiałowej, budowy maszyn, informatyki, pedagogiki i komputerowego wspomagania w technice i dydaktyce, administracji oświatowej, samorządowej, państwowej i gospodarczej, bankowości, szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *