Ready for war
||

Wojskoznawstwo – kierunek studiów

Wojskoznawstwo to kierunek studiów przeznaczony dla kandydatów, którzy wykazują duże zainteresowanie wojskiem, na przykład członkowie klubów rekonstrukcji historycznych, pracownicy instytucji zajmujących się ochroną pamięci narodowej lub po prostu pasjonaci historii i wojska. Częścią zakresu przedmiotowego jest też wychowanie fizyczne połączone ze sztukami walki, dlatego idealny kandydat powinien być w odpowiedniej formie, jak i mieć odpowiednią wiedzę z zakresu historii i państwowości. Zapraszamy do dalszej części artykułu na temat tego kierunku studiów!

Gdzie studiować wojskoznawstwo?

Wojskoznawstwo to jeden z kierunków bezpieczeństwa. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować wojskoznawstwo.

W trakcie studiów:

Student zapoznaje się z działaniem technologii służących w pracy w jednostkach specjalnych. Do najważniejszych przedmiotów realizowanych w trakcie studiów należą: mechanika analityczna, zintegrowane systemy wytwarzania, teoria informacji i kodowania, dźwignice i maszyny robocze, techniki przetrwania, rekonstrukcja wypadków i katastrof, improwizacja i przybliżone szacowanie, telemonitoring obiektów i aglomeracji, transmisja i rejestracja sygnałów.

Studenci tego kierunku kształcą się w ramach takich przedmiotów jak:
– sztuka wojenna starożytności i średniowiecza,
– bronioznawstwo i munduroznawstwo,
– współczesne systemy polityczne i prawo konfliktów zbrojnych,
– kartografia, nawigacja satelitarna i geografia wojskowa i historyczna,
– wychowanie fizyczne i sztuki walki,
– język angielski.

Po studiach:

Absolwent jest przygotowany do pracy w strukturach wojska i innych służbach mundurowych. Ponadto ma możliwość znalezienia zatrudnienia w mediach zajmujących się tematyką militarną. Posiada wiedzę z zakresu wojskowości historycznej, współczesnych konfliktów zbrojnych i geografii wojskowej.

Absolwent znajdzie pracę w:

  • policji,
  • straży pożarnej,
  • w centrach ratownictwa i służbach ochrony,
  • w sztabach kryzysowych i w zakładach przemysłowych o wysokim stopniu zagrożenia.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *