Man touching old tree. Wild nature and enviroment protection concept
|

Technologie ochrony środowiska – kierunek studiów

Słuchacz tego kierunku zdobędzie rzetelną wiedzę podstawową o charakterze interdyscyplinarnym z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o środowisku, a także aspektów prawnych dotyczących ochrony środowiska. Wiedza podstawowa uzupełniona będzie o wiedzę o charakterze technologicznym i inżynierskim. Student pozna podstawowe procesy i problemy ochrony środowiska oraz metody ich rozwiązywania, dlatego jeśli w przyszłości chciałbyś pracować w placówkach zajmujących się takimi działaniami, być może warto wybrać się na technologię ochrony środowiska? 

Gdzie studiować technologię ochrony środowiska?

Technologia ochrony środowiska to jeden z kierunków nauk przyrodniczych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować technologię ochrony środowiska.

W trakcie studiów:

Absolwent studiów II stopnia będzie przygotowany do samodzielnej pracy twórczej w zakresie szeroko rozumianej ochrony środowiska, obejmującej zarówno kontrolę stanu zanieczyszczenia, jak i projektowanie i wykorzystanie technologii przyjaznych środowisku.

Po studiach:

Absolwent znajdzie pracę:

  • przy projektowaniu i nadzorowaniu technologii przyjaznych środowisku,
  • jako specjalista do przygotowywania ekspertyz szkodliwości dla środowiska,
  • na stanowiskach związanych z oczyszczaniem ścieków płynnych oraz neutralizacją odpadów we wszystkich stanach skupienia,
  • jako ekspert zajmujący się przygotowywaniem i przeprowadzaniem analiz środowiska pod kątem jego zanieczyszczenia,
  • w charakterze projektanta sieci monitoringu środowiska.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *