Solar sunset, solar energy, windmills, green energy, energy, golden energy, golden ours
|

Ekoenergetyka – kierunek studiów

Ekoenergetyka to nauka, która zajmuje się pozyskiwaniem źródeł energii odnawialnej np. energii pochodzącej ze słońca, promieniowanie bezpośrednie, siły wiatru, energii spadku wody, bioenergii. Ekoenergetyka związana jest z ekoenergią, czyli energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych – z zasobów naturalnych. Absolwent będzie posiadał ogólną wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych, rolniczych i ochrony środowiska. Nabędzie umiejętności pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych z zachowaniem zasad szeroko pojętej ochrony środowiska.

Gdzie studiować ekoenergetykę?

Ekoenergetyka to jeden z kierunków nauk technicznych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować ekoenergetykę.

W trakcie studiów:

Przykładowe przedmioty kierunkowe: biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, matematyka. Absolwent będzie posiadał umiejętności w zakresie projektowania i eksploatacji obiektów technicznych, a także nadzorowania procesów oraz systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych występujących w produkcji energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności pochodzenia rolniczego. Ponadto absolwent będzie znał podstawowe zagadnienia technologiczne, rolnicze lub leśne istotne dla ochrony środowiska oraz będzie kierował się w swoich działaniach zasadami zrównoważonego rozwoju.

Po studiach:

Interdyscyplinarny charakter studiów na kierunku ekoenergetyka umożliwi absolwentowi pracę w gałęziach produkcji realizujących zadania związane z sektorem gospodarki żywnościowej, przetwórstwa rolno-spożywczego i leśnictwa, a także w jednostkach gospodarczych, w których niezbędna jest wiedza techniczna, rolnicza, informatyczna oraz umiejętności organizacyjne.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *