Robotic engineer male and female using laptop for working in factory
|

Zarządzanie techniką – kierunek studiów

Współczesny rynek pracy poszukuje specjalistów posiadających umiejętności wielokierunkowego spojrzenia na technikę. Firmy wspomagające poszukiwanie pracowników dla przedsiębiorstw wskazują na dwie szczególnie ważne cechy, którymi powinni charakteryzować się współcześni inżynierowie tzn. znać zagadnienia marketingu i być komunikatywnymi. Tak wzbogacona wiedza inżynierska wyzwala nowatorskie myślenie o przyszłościowych rozwiązaniach technicznych. Po co technice zarządzanie? Jeśli nie znasz odpowiedzi na to pytanie, zapraszamy do lektury artykułu!

Gdzie studiować wielokierunkowe spojrzenie na technikę?

Wielokierunkowe spojrzenie na technikę to jeden z kierunków studiów technicznych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować wielokierunkowe spojrzenie na technikę.

W trakcie studiów:

Inżynier studiów interdyscyplinarnych otrzymując szeroki zakres wiedzy z zakresu nauk technicznych, biologicznych, przyrodniczych i ekonomicznych oraz wykorzystując narzędzia informatyczne, będzie atrakcyjnym absolwentem dla biznesu, przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, administracji samorządowej, średnich i wyższych szkół zawodowych, czy firm doradczych.

Po studiach:

Absolwent po studiach:

  • samodzielne prowadzenie przedsiębiorstwa w zakresie:
  • projektowania, produkowania, sprzedaży maszyn – budowlanych, leśnych, do prac melioracyjnych, do prac komunalnych,
  • świadczenie usług maszynowych,
  • organizacja i prowadzenia ośrodków szkolenia operatorów maszyn, na potrzeby uzyskania przez nich odpowiednich uprawnień wymaganych odrębnymi przepisami. Znajdzie pracę:
  • w przedsiębiorstwie produkcyjnym/handlowym,
  • w projektach unijnych: specjalista (menedżer) w zakresie konsultingu, przygotowania projektu, prowadzenia projektu, rozliczania projektu,
  • w administracji samorządowej: specjalista (dyrektor, kierownik zespołu ds. zarządzania kryzysowego), przygotowanie i zabezpieczanie wyposażenia technicznego w zakresie zarządzania kryzysowego,
  • w szkolnictwie zawodowym: nauczyciel zawodu w szkolnictwie zawodowym, średnim, nauczyciel akademicki w wyższej szkole zawodowej w zakresie organizacji, przygotowania materiałów

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *