Metaverse digital cyber world technology, woman with virtual reality VR goggles playing augmented
|

Inżynieria cyfryzacji – kierunek studiów

Inżynieria cyfryzacji jest kierunkiem studiów przeznaczonym dla osób, które swoją przyszłą karierę zawodową chcą związać z sektorem IT. W ramach tego kierunku studenci zdobywają szeroką wiedzę i umiejętności z zakresu wdrażania oprogramowania i rozwiązań informatycznych w różnych sektorach gospodarki. Jeśli chcecie mieć wpływ na wieloetapowy proces informatyzacji społeczeństwa i gospodarki, to nie zwlekajcie dłużej i już dzisiaj zapiszcie się na studia na kierunku inżynieria cyfryzacji. Program studiów został opracowany w ścisłej współpracy z wiodącymi firmami. 

Gdzie studiować inżynierię cyfryzacji?

Inżynieria cyfryzacji to jeden z kierunków informatycznych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować inżynierię cyfryzacji.

W trakcie studiów:

W efekcie jest on w całości dostosowany do wymagań współczesnego rynku pracy i oczekiwań pracodawców. W ramach studiów I stopnia studenci mogą wybrać jeden z pięciu bloków specjalnościowych: cyfryzacja w biznesie i administracji, media cyfrowe i poligrafia, technologie informatyczne w produkcji, technologie informatyczne w medycynie lub analizę i integrację danych przestrzennych.

Każdy blok specjalnościowy charakteryzuje się odmiennością zajęć, które są na nim prowadzone oraz odmiennymi ścieżkami zawodowymi, którego podążać będą jego absolwenci. Większość zajęć realizowana jest w oparciu o laboratoria i warsztaty, a prowadzącymi bardzo często są doświadczeni specjaliści z dziedziny IT, którzy na co dzień zatrudnieni są w renomowanych przedsiębiorstwach z wielu sektorów gospodarki. Takie podejście do organizacji studiów sprawia, iż studenci zdobywają wiedzę i umiejętności bezpośrednio od osób, z którymi być może przyjdzie im kiedyś współpracować.

Jakie przedmioty realizowane są w trakcie studiów? -inwentyka, -grafika komputerowa, -sprzęt i architektura komputerów, -teleinformatyka, -modelowanie i symulacja komputerowa, -cyberbezpieczeństwo, -projektowanie usług informatycznych, -technologie webowe, -integracja systemów informacyjnych, -geoinformatyka, -metody optymalizacji.

Po studiach:

Ścieżka rozwoju zawodowego jest ściśle uzależniona od wybranego w trakcie studiów bloku specjalnościowego. Absolwenci inżynierii cyfrowej, którzy wybrali blok „technologie informatyczne w medycynie” mogą znaleźć zatrudnienie jako: specjaliści ds. wdrażania i utrzymywania systemów informatycznych w placówkach opieki zdrowotnej, kierownicy serwisów aparaturowych, inżynierowie w firmach produkcyjnych specjalizujących się w aparaturze i oprogramowaniu na potrzeby medycyny, etc.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *