Girl Studying Literature With E-book At Home
|

Teksty kultury i animacja sieci – kierunek studiów

Kierunek studiów teksty kultury i animacji sieci jest odpowiedzią na dynamikę i kierunki rozwoju współczesnej kultury, zwłaszcza w jej wymiarze medialnym i internetowym. Dziś mamy do czynienia z tzw. cyfrową humanistyką, dlatego studia na tekstach kultury i animacji sieci stanowią połączenie wiedzy humanistycznej z przedmiotami z innych dziedzin dotyczących m.in. podstaw programowania i projektowania stron, co daje możliwość nabycia umiejętności dotyczących technicznych aspektów funkcjonowania i wykorzystywania nowych mediów w tworzeniu kultury sieciowej.

Gdzie studiować „teksty kultury i animacji sieci”?

Teksty kultury i animacji sieci to jeden z kierunków humanistyczno-społecznych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować „teksty kultury i animacji sieci”.

W trakcie studiów:

Na studiach teksty kultury i animacji sieci możesz spodziewać się przedmiotów humanistycznych i związanych z najnowszymi problemami kultury współczesnej, a także z zakresu teorii i filozofii kultury, antropologii, nauki o komunikowaniu społecznym, kultury audiowizualnej, cyberkultury i nowych mediów a także kulturoznawstwa, historii, historii sztuki, filozofii, etyki, psychologii, socjologii, ekonomii, aż po media społecznościowe, zagadnienia digitalizacji zasobów kultury, typografia i druk, cyberkultura (kultura w sieci), propedeutyka animacji sieci, projektowanie stron i portali internetowych.

Po studiach:

Kończąc studia tekstach kultury i animacji sieci będziesz miał umiejętności i predyspozycje do pracy wszędzie tam, gdzie łączenie kompetencji kulturowych z operowaniem narzędziami cyfrowymi wychodzi naprzeciw ważnym potrzebom społecznym np. w mediach, agencjach reklamowych, instytucjach kultury, administracji państwowej i samorządowej wykorzystujących nowe technologie, jako copywriter, content manager, broker informacji, scenarzysta gier i aplikacji internetowych, twórca, krytyk, animator, menadżer, dziennikarz, organizator życia artystycznego i kulturalnego, doradca w zakresie kultury, rzecznik prasowy, specjalista PR, redaktor, koordynator projektów kulturowych, specjalista w zakresie kultury.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *