Dentist portrait
|

Kierunek lekarsko-dentystyczny – kierunek studiów

Lekarz dentysta to człowiek, który ukończył studia, zrealizował staż i zdał Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy. Trzy wymienione tu elementy są, jak na razie, warunkiem koniecznym, by zawodowo zajmować się stomatologią. Jaka jest różnica między dentystą a stomatologiem? Praktycznie żadna, niektórzy używają określania dentysta, inni stomatolog. Różnica polega na nieco innym zakresie tych nazw. Choć akademickie dyskusje podkreślają różnice, to jednak w praktyce używa się obu określeń, jako terminów bliskoznacznych. Zapraszamy do dalszej lektury!

Gdzie studiować lekarsko-dentystyczny?

Kierunek lekarsko-dentystyczny to kierunek medyczny. Zobacz gdzie studiować kierunek lekarsko-dentystyczny.

Kompetencje kandydata na kierunek lekarsko-dentystyczny

O przyjęciu na absolutną większość kierunków lekarsko-dentystycznych w kraju decyduje konkurs świadectw. Procedura bywa dość złożona, każdy przedmiot jest inaczej punktowany. Warto oczywiście zapoznać się z ogłoszeniami komisji rekrutacyjnej, aby odpowiednio wcześnie zadeklarować wybór przedmiotów maturalnych. Bardzo ważnym przedmiotem jest biologia, niemniej ważne są języki obce, choć często są brane pod uwagę w niewielkim stopniu. Dobrze, jeśli kandydat zdradza pewne umiejętności manualne, które już w niedalekiej przyszłości staną się podstawą jego pracy zabiegowej.

Studia lekarsko-dentystyczne

Nie bez przyczyny studia lekarsko-dentystyczne uważa się za jedne z najtrudniejszych w całej panoramie edukacyjnej. Taka opinia potwierdzana jest nie tylko wielką liczbą odrzucanych kandydatów, ale także sporą liczbą osób, które muszą pożegnać się z uczelnią nawet po pierwszym semestrze. Nauka zaplanowana jest tak, by prowadzić studentów od medycznej wiedzy ogólnej, poprzez podstawowe zagadnienia związane ze stomatologią, aż po konkretną i szczegółową wiedzę dziedzinową. W czasie studiów obowiązuje uczestnictwo w wykładach, ćwiczeniach i laboratoriach. Uczelnie oferują bardzo wiele ciekawych zajęć, a także możliwość zapoznawania się z najnowocześniejszymi technikami stomatologicznymi.

Praca po studiach na kierunku lekarsko-dentystycznym

Realizacja stażu, który jak do tej pory jest obowiązkiem każdego absolwenta kierunku lekarsko-dentystycznego oraz warunkiem wstępnym przystąpienia do egzaminu państwowego może być świetną okazją do rozpoczęcia kariery zawodowej. Wielu młodych stomatologów, po uzyskaniu uprawnień, kontynuuje pracę w miejscach, w których odbywali staż.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *