Senior restorer working with antique decor element in his workshop

Konserwacja i restauracja dzieł sztuki – kierunek studiów

Konserwacja i restauracja dzieł sztuki to zespół działań mających na celu utrzymanie dzieła w dobrym stanie technicznym, bądź przywrócenie jego utraconej formy. Studia na tym kierunku trwają 6 lat. Kandydat powinien charakteryzować się umiejętnością skupienia, manualnymi zdolnościami i precyzją. Każde dzieło sztuki jest niepowtarzalne. Niedopuszczalny jest więc w tym zawodzie mechaniczny i nieodpowiedzialny sposób pracy. Absolwent powinien być twórcą o przygotowaniu artystycznym i naukowym,

Gdzie studiować konserwację i restaurację dzieł sztuki?

Konserwacja i restauracja dzieł sztuki to jeden z kierunków artystycznych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować konserwację i restaurację dzieł sztuki.

W trakcie studiów:

historia sztuki i nauki pomocnicze, propedeutyka filozofii i teoria sztuki, socjologia kultury, technologia i techniki dzieł sztuki, rysunek, anatomia plastyczna, malarstwo i rzeźba, chemia, fizyka i biologia, historia, teoria oraz propedeutyka konserwacji zabytków, inwentaryzacja i dokumentacja zabytków, kopie dzieł sztuki, technologia i techniki konserwacji zabytków, podstawy konserwacji i restauracji dzieł sztuki, profilaktyka konserwatorska, projektowanie konserwatorskie;

Po studiach:

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w:

  • muzeach,
  • pracowniach konserwatorskich,
  • w instytucjach projektujących i zarządzających pracami badawczo-konserwatorskimi i konserwatorsko-restauratorskimi.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *