Man with down syndrome playing guitar during therapy with psychologist at home.

Muzykoterapia – kierunek studiów

Na tym kierunku doskonale odnajdą się osoby, które oprócz talentu i przygotowania muzycznego mają dużą chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Studia mają na celu przekazanie wiedzy na temat leczenia za pomocą muzyki, wielu różnorodnych schorzeń praktycznie w każdej grupie wiekowej pacjentów. Jest to nowoczesna, alternatywna metoda leczenia. Absolwenci muzykoterapii pracują z dziećmi, osobami dorosłymi, a także osobami z niepełnosprawnością intelektualną, dlatego studenci zostaną wszechstronnie przygotowani do pracy z innymi. Chcesz wiedzieć więcej?

Gdzie studiować muzykoterapię?

Muzykoterapia to jeden z kierunków artystycznych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować muzykoterapię.

W trakcie studiów:

Studenci uczęszczają na takie zajęcia, jak wprowadzenie do literatury muzycznej, programowanie muzyki terapeutycznej, choreoterapia, techniki parateatralne, techniki relaksacyjne, improwizacja, emisja głosu, inne zastosowanie muzykoterapii, profilaktyka muzyczna w odniesieniu do różnych grup wiekowych, podstawy psychologii dla muzykoterapii, psychologia rozwojowa z elementami defektologii, psychopatologia, kierunki i metody psychoterapii, wprowadzenie do pedagogiki, pedagogika specjalna, pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna, podstawy logopedii, podstawy psychiatrii, podstawy nauk medycznych,choroby psychosomatyczne, rehabilitacja, podstawy etyki w muzykoterapii, ćwiczenia z muzykoterapii w nerwicach i zaburzeniach zachowania, muzykoterapii w psychozach, muzykoterapii w zaburzeniach osobowości, muzykoterapii w psychiatrii dziecięcej, muzykoterapii u osób z zaburzeniami wzroku, słuchu i ruchu, muzykoterapii u dzieci autystycznych, z zespołem Downa i ADHD.

Po studiach:

Absolwent może podjąć pracę w zakresie wspomagania leczenia, rehabilitacji i profilaktyki z wykorzystaniem muzyki w różnych jej formach w zależności od celu działania.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *