Female Photographer Editing Images
|

Edytorstwo – kierunek studiów

Edytorstwo to ciekawy kierunek dla maturzystów, osób po studiach licencjackich oraz wszystkich mogących pochwalić się tytułem magistra lub inżyniera. By dostać się na pierwszy stopień edukacji akademickiej należy przystąpić do konkursu świadectw dojrzałości. Największą wagę podczas rekrutacji przykłada się do przedmiotów humanistycznych. Drugi etap edukacji to dwuletnie studia uzupełniające. Licencjaci mają możliwość zdobycia tytułu magistra albo na jednolitym kierunku Edytorstwo, albo w ramach filologii polskiej, gdzie edytorstwo ma najczęściej status specjalizacji. 

Gdzie studiować edytorstwo?

Edytorstwo to jeden z kierunków artystycznych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować edytorstwo.

W trakcie studiów:

Absolwenci studiów wyższych, najlepiej humanistycznych lub technicznych, mogą wybrać edytorstwo w ramach studiów podyplomowych. Studentem edytorstwa powinna zostać osoba zainteresowana problematyką publikowania treści za pomocą różnych technik i technologii oraz pragnąca związać przyszłość z branżą wydawniczą, poligraficzną lub medialną. Na pewno najłatwiej na tych studiach będą mieć miłośnicy humanistyki, gdyż edytorstwo powiązane jest z tą dziedziną nauki. Niemniej umysły ścisłe także znajdą tutaj coś dla siebie. Studia mają charakter praktyczny. Wszystkie zagadnienia teoretyczne można w szybki sposób skonfrontować z rzeczywistością za pomocą nowoczesnego sprzętu komputerowego i oprogramowania niezbędnego w zawodzie wydawcy, edytora czy też drukarza. Na kierunku edytorstwo na brak zajęć na pewno nie będzie można narzekać.

Po studiach:

Niezależnie od wyboru absolwent ma pełne prawo do wykonywania zawodu edytora. Absolwenci edytorstwa chętnie podejmują pracę w wydawnictwach, w mediach oraz w branży poligraficznej. Często także można ich spotkać w różnych instytucjach badawczych lub naukowych. Liczne grono adeptów edytorstwa zasila placówki trudniące się analizą danych. Studia na kierunku edytorstwo najlepiej przygotowują do pracy na stanowiskach: edytora, korektora, redaktora, osoby składającej materiały przeznaczone do druku oraz specjalisty do spraw promocji publikacji wydawniczych.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *