Military Canons! Defense During War Times!
||

Ekonomika obronności – kierunek studiów

Ekonomika obronności to kierunek dla wszystkich tych, którzy chcą zostać specjalistami w zakresie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi w gospodarce narodowej, a w szczególności w przemyśle zbrojeniowym i innych ogniwach systemu obronnego zarówno militarnych, jak i pozamilitarnych. Studia te wymagają nabycia specjalistycznej wiedzy, a także umiejętności, które pozwolą na zaplanowanie skutecznych działań dla państwa oraz organizacji rządowych. Zapraszamy do dalszej lektury artykułu!

Gdzie studiować ekonomikę obronności?

Ekonomika obronności to jeden z kierunków bezpieczeństwa i wojskowych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować ekonomikę obronności.

W trakcie studiów:

Program studiów na kierunku ekonomika obronności obejmuje podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu ekonomii, zarządzania i nauk obronnych oraz nabycie umiejętności praktycznych pozwalających na rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów na średnich szczeblach kierowania i zarządzania w strukturach systemu obronnego państwa.

Po studiach:

Oprócz umiejętności praktycznych umożliwiących prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej, absolwent będzie specjalistą w zakresie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi w gospodarce narodowej, a w szczególności w przemyśle zbrojeniowym i innych ogniwach systemu obronnego zarówno militarnych jak i pozamilitarnych.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *