hexagon with symbols fingers good and not good
|

Filozofia z etyką

Filozofia z etyką to kierunek studiów, który koncentruje się na badaniu fundamentalnych pytań dotyczących ludzkiego bytu, poznania, wartości i moralności. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu historii filozofii, ontologii, epistemologii, aksjologii, teorii etycznych, filozofii społecznej, estetyki, logiki oraz innych dziedzin filozoficznych.

Gdzie studiować filozofię z etyką?

Filozofia z etyką to kierunek związany z naukami humanistycznymi i społecznymi. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować filozofię z etyką.

Najczęściej wykładane przedmioty:

Wprowadzenie do filozofi, Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej, Historia filozofii nowożytnej, Historia filozofii nowożytnej, Ontologia, Epistemologia, Aksjologia, Klasyczne teorie etyczne, Współczesne teorie etyczne, Dydaktyka filozofii i etyki, Etyka ogólna, osobowa i społeczna, Filozofia społeczna, Filozofia a etyka, Etyka normatywna, Estetyka, Logika, Logika semiotyczna, Historiozofia, Łacina, Greka.

Po studiach:

Absolwenci najczęściej zgłębiają wiedzę na kolejnych szczeblach nauki. Ci, którzy zdecydowali się na inną drogę mogą znaleźć zatrudnienie w: * szkolnictwie wszystkich szczebli (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej), * w wydawnictwach oraz  w środkach masowego przekazu, * niektórzy absolwenci otrzymują pracę w bankach, urzędach państwowych i organizacjach politycznych, a także w wolnych zawodach i biznesie.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *