Office worker searching files in the archive
|

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją to kierunek studiów skupiający się na różnych aspektach archiwistyki, zarządzania dokumentacją oraz ochrony i organizacji zasobów informacyjnych. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu teorii i metodyki archiwalnej, prawa archiwalnego, przechowywania i ochrony archiwaliów, a także zarządzania dokumentacją współczesną i elektroniczną.

Gdzie studiować archiwistykę i zarządzanie dokumentacją?

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją to kierunek łączący nauki humanistyczne i społeczne. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować archiwistykę i zarządzanie dokumentacją.

Najczęściej wykładane przedmioty:

Historia filozofii, Podstawy zarządzania, Ochrona własności intelektualnej, Prawo administracyjne, Wstęp do badań historycznych, Wstęp do archiwistyki, Zarządzanie archiwami, Metody badawcze archiwistyki, Archiwalne bazy danych, Teoria i metodyka archiwalna, Podstawy prawne działalności archiwów, Zarządzanie dokumentacją współczesną, Historia archiwów polskich, Metody kształtowania zasobu archiwalnego, Zarządzanie zasobami sieciowymi, Przechowywanie i ochrona archiwaliów, Metodyka udostępniania zasobu archiwalnego, Metodyka opracowania akt spraw, Zarządzanie archiwami bieżącymi, Dokument elektroniczny i archiwa cyfrowe, Edytorstwo źródeł, Media i dokumentacja audiowizualna, Elementy prawa archiwalnego.

Po studiach:

Absolwent może znaleźć zatrudnienie w: * archiwach zakładowych lub składnicach akt istniejących w każdym urzędzie, instytucji, przedsiębiorstwie; * biurze lub kancelarii na stanowisku menedżera procesu zarządzania dokumentacją i organizatora pracy biurowej; * prywatnych przedsiębiorstwach świadczących usługi archiwizacyjne (porządkowanie i przechowalnictwo dokumentacji); * archiwach historycznych (archiwach państwowych lub państwowych wyodrębnionych, w tym resortu spraw wewnętrznych oraz Instytucie Pamięci Narodowej, a także w archiwach kościelnych); * bibliotekach i muzeach, zwłaszcza w działach rękopisów; * instytucjach naukowo-badawczych, zwłaszcza  prowadzących działalność w zakresie archiwistyki i nauk historycznych; * ośrodkach dokumentacyjnych i informacyjnych; * wydawnictwach i redakcjach czasopism.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *