Kierunki w Rzeszowie

W Rzeszowie możesz studiować na kierunkach licencjackich, inżynierskich, magisterskich, podyplomowych, prowadzonych przez uczelnie państwowe i prywatne.

Lista wszystkich dostępnych w Rzeszowie kierunków studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich

Rzeszowskie kierunki studiów, jakie masz do wyboru:

Administracja i samorządność,Prawo i administracja,Zarządzanie publiczne
Administracja i samorządność,Prawo,Zarządzanie publiczne
Analityka medyczna,Medyczne
Architektura i urbanistyka,Geodezja i kartografia,Techniczne
Architektura i urbanistyka,Techniczne
Architektura krajobrazu,Artystyczne,Projektowanie krajobrazu,Ścisłe i przyrodnicze
Artystyczne,Bezpieczeństwo,Ekonomiczno-biznesowe,Filologiczne,Hotelarstwo, turystyka, sport,Humanistyczno-społeczne,Informatyczne (IT),Logistyczne i transportowe (TSL),Medyczne,Pedagogiczne,Prawo i administracja,Ścisłe i przyrodnicze,Techniczne
Artystyczne,Graficzne,Grafika
Artystyczne,Graficzne,Grafika,Gry komputerowe i sztuki multimedialne,Informatyczne (IT)
Artystyczne,Historia sztuki, krytyka, teoria kultury,Humanistyczno-społeczne,Kulturoznawstwo i ochrona dóbr kultury
Artystyczne,Muzyka i taniec
Artystyczne,Plastyczne
Automatyka i robotyka,Elektroniczne,Techniczne
Bezpieczeństwo,Bezpieczeństwo narodowe i wewnętrzne
Bezpieczeństwo,Ekonomiczno-biznesowe,Informatyczne (IT),Logistyczne i transportowe (TSL),Medyczne,Ścisłe i przyrodnicze,Techniczne
Bezpieczeństwo,Kryminalistyka i kryminologia
Big data i analiza danych,Informatyczne (IT)
Biologia,Biologiczne,Ścisłe i przyrodnicze
Biotechnologia,Biotechnologiczne,Ścisłe i przyrodnicze
Budowlane,Budownictwo,Techniczne
Chemiczne,Energetyczne,Energetyka,Inżynieria chemiczna i procesowa,Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami (OZE),Ścisłe i przyrodnicze,Techniczne,Technologia chemiczna
Chemiczne,Inżynieria chemiczna i procesowa,Techniczne,Technologia chemiczna
Chemiczne,Techniczne,Technologia chemiczna
Dietetyka,Medyczne,Zdrowie+uroda (Health&beauty)
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna,Humanistyczno-społeczne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna,Humanistyczno-społeczne,Techniczne,Technologie cyfrowe
Edukacja artystyczna,Pedagogiczne
Ekonometria,Ekonomiczne,Ekonomiczno-biznesowe,Informatyczne (IT),Informatyka
Ekonomia,Ekonomiczne,Ekonomiczno-biznesowe
Ekonomiczno-biznesowe,Finanse i rachunkowość
Ekonomiczno-biznesowe,Hotelarstwo, turystyka, sport,Sport,Zarządzanie
Ekonomiczno-biznesowe,Human resources (HR),Humanistyczno-społeczne,Psychologia,Psychologiczne
Ekonomiczno-biznesowe,Logistyczne i transportowe (TSL),Lotnictwo i kosmonautyka,Zarządzanie
Ekonomiczno-biznesowe,Ścisłe i przyrodnicze,Techniczne
Ekonomiczno-biznesowe,Zarządzanie
Elektroniczne,Elektronika,Techniczne,Telekomunikacja
Elektroniczne,Elektrotechnika,Mechaniczne,Mechanika i budowa maszyn,Techniczne,Transportowe
Elektroniczne,Elektrotechnika,Mechaniczne,Techniczne
Elektroniczne,Mechaniczne,Mechatronika,Techniczne
Energetyczne,Energetyka,Techniczne
Energetyczne,Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami (OZE),Ścisłe i przyrodnicze
Etnologia i antropologia kulturowa,Humanistyczno-społeczne,Stosunki międzynarodowe
Farmacja i chemia medyczna,Medyczne
Filologia angielska (anglistyka),Filologiczne
Filologia niemiecka (germanistyka),Filologiczne
Filologia polska (polonistyka),Filologiczne
Filologia polska (polonistyka),Filologiczne,Logopedia,Nauczycielskie,Pedagogiczne
Filologia rosyjska (rusycystyka),Filologia słowiańska (Slawistyka),Filologiczne,Języki Europy Wschodniej, Południowo-Wschodniej, Środkowej
Filologiczne,Lingwistyka stosowana
Filozofia, etyka, kognitywistyka,Humanistyczno-społeczne
Fizjoterapia,Medyczne
Fizyczne,Fizyka medyczna (RTG, EEG),Medyczne
Fizyczne,Fizyka,Ścisłe i przyrodnicze
Historia, archeologia,Historyczne,Humanistyczno-społeczne
Hotelarstwo, turystyka, sport,Humanistyczno-społeczne,Kulturoznawstwo i ochrona dóbr kultury,Turystyka i rekreacja
Hotelarstwo, turystyka, sport,Turystyka i rekreacja
Hotelarstwo, turystyka, sport,Wychowanie fizyczne
Humanistyczno-społeczne,Kulturoznawstwo i ochrona dóbr kultury
Humanistyczno-społeczne,Politologia
Humanistyczno-społeczne,Praca socjalna, polityka społeczna, nauki o rodzinie
Humanistyczno-społeczne,Stosunki międzynarodowe
Informatyczne (IT),Informatyka
Inżynieria materiałowa,Techniczne
Inżynieria medyczna,Medyczne
Inżynieria środowiska,Techniczne
Kierunek lekarski,Medyczne
Kosmetologia,Medyczne,Zdrowie+uroda (Health&beauty)
Leśnictwo,Ścisłe i przyrodnicze
Logistyczne i transportowe (TSL),Logistyka
Logistyczne i transportowe (TSL),Lotnictwo i kosmonautyka,Transportowe
Logistyczne i transportowe (TSL),Transport,Transportowe
Matematyka,Ścisłe i przyrodnicze
Medyczne,Pielęgniarstwo
Medyczne,Położnictwo
Medyczne,Ratownictwo medyczne
Medyczne,Zarządzanie medycyną i zdrowie publiczne
Ochrona środowiska,Ścisłe i przyrodnicze
Optyka i optometria,Ścisłe i przyrodnicze
Pedagogiczne,Pedagogika
Pedagogiczne,Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogiczne,Pedagogika specjalna
Prawo i administracja>Prawnicze,Prawo
Rolnictwo,Ścisłe i przyrodnicze
Ścisłe i przyrodnicze,Technologia żywności i żywienie człowieka

 

Lista studiów podyplomowych w Rzeszowie

Najpopularniejsze kierunki bezpłatne i płatne na studiach dziennych i zaocznych w Rzeszowie to:
Administracja – Uniwersytet Rzeszowski
Administracja – WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Agroleśnictwo – Uniwersytet Rzeszowski
Analityka medyczna – Uniwersytet Rzeszowski
Archeologia – Uniwersytet Rzeszowski
Architektura – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
Architektura krajobrazu – Uniwersytet Rzeszowski
Automatyka i robotyka – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
Bezpieczeństwo wewnętrzne – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
Bezpieczeństwo wewnętrzne – Uniwersytet Rzeszowski
Bezpieczeństwo wewnętrzne – WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Biologia – Uniwersytet Rzeszowski
Biotechnologia – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
Biotechnologia – Uniwersytet Rzeszowski
Biotechnologia (Biotechnology) – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
Budownictwo – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
Budownictwo (Civil engineering) – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
Dietetyka – Uniwersytet Rzeszowski
Dietetyka w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – Uniwersytet Rzeszowski
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – Uniwersytet Rzeszowski
Ekonomia – Uniwersytet Rzeszowski
Elektromobilność – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
Elektronika i telekomunikacja – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
Elektroradiologia – Uniwersytet Rzeszowski
Elektrotechnika – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
Elektrotechnika (Electrical engineering) – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
Energetyka – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
Energetyka – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
Filologia angielska (anglistyka) – Uniwersytet Rzeszowski
Filologia angielska w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Filologia germańska (germanistyka) – Uniwersytet Rzeszowski
Filologia polska (polonistyka) – Uniwersytet Rzeszowski
Filologia rosyjska (rusycystyka) – Uniwersytet Rzeszowski
Filozofia – Uniwersytet Rzeszowski
Finanse i rachunkowość – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
Finanse i rachunkowość – Uniwersytet Rzeszowski
Fizjoterapia – Uniwersytet Rzeszowski
Fizjoterapia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Fizyka – Uniwersytet Rzeszowski
Geodezja i planowanie przestrzenne – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
Grafika – Uniwersytet Rzeszowski
Grafika komputerowa i produkcja multimedialna w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Historia – Uniwersytet Rzeszowski
Informatyka – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
Informatyka – Uniwersytet Rzeszowski
Informatyka i ekonometria – Uniwersytet Rzeszowski
Informatyka w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Instrumentalistyka – Uniwersytet Rzeszowski
Inżynieria chemiczna i procesowa – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
Inżynieria chemiczna i procesowa (Chemical and process engineering) – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
Inżynieria farmaceutyczna – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
Inżynieria i analiza danych – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
Inżynieria materiałowa – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
Inżynieria materiałowa – Uniwersytet Rzeszowski
Inżynieria środków transportu – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
Inżynieria środowiska – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
Inżynieria w medycynie – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
Jazz i muzyka rozrywkowa – Uniwersytet Rzeszowski
Kierunek lekarski – Uniwersytet Rzeszowski
Kierunek lekarski (Medical studies) – Uniwersytet Rzeszowski
Kierunki studiów na Politechnice Rzeszowskiej
Kierunki studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim
Komunikacja cyfrowa w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Komunikacja międzykulturowa – Uniwersytet Rzeszowski
Kosmetologia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Kryminoligia – WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Kulturoznawstwo – Uniwersytet Rzeszowski
Lingwistyka stosowana – Uniwersytet Rzeszowski
Logistyka – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
Logistyka w sektorze rolno-spożywczym – Uniwersytet Rzeszowski
Logistyka w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Logopedia z nauczaniem języka polskiego jako obcego – Uniwersytet Rzeszowski
Lotnictwo i kosmonautyka – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
Matematyka – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
Matematyka – Uniwersytet Rzeszowski
Matematyka (Mathematics) – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
Mechatronika – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
Mechatronika – Uniwersytet Rzeszowski
Mechatronika (Mechatronics) – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
Muzeologia – Uniwersytet Rzeszowski
Nauki o rodzinie – Uniwersytet Rzeszowski
Nowoczesne technologie energetyczne – technologie wodorowe – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
Ochrona środowiska – Uniwersytet Rzeszowski
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami – Uniwersytet Rzeszowski
Optyka – Uniwersytet Rzeszowski
Pedagogika – Uniwersytet Rzeszowski
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – Uniwersytet Rzeszowski
Pedagogika specjalna – Uniwersytet Rzeszowski
Pedagogika specjalna – Uniwersytet Rzeszowski
Pielęgniarstwo – Uniwersytet Rzeszowski
Pielęgniarstwo w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Politologia – Uniwersytet Rzeszowski
Polonistyka stosowana – Uniwersytet Rzeszowski
Położnictwo – Uniwersytet Rzeszowski
Praca socjalna – Uniwersytet Rzeszowski
Prawo – Uniwersytet Rzeszowski
Prawo – WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Projektowanie graficzne w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Psychologia w zarządzaniu w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Ratownictwo medyczne – Uniwersytet Rzeszowski
Rolnictwo – Uniwersytet Rzeszowski
Socjologia – Uniwersytet Rzeszowski
Stosunki międzynarodowe – Uniwersytet Rzeszowski
Studia anglojęzyczne na Politechnice Rzeszowskiej
Studia europejskie – Uniwersytet Rzeszowski
Systemy diagnostyczne w medycynie – Uniwersytet Rzeszowski
Szkic Inżynieria chemiczna i procesowa – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
Sztuki wizualne – Uniwersytet Rzeszowski
Technologia chemiczna – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
Technologia żywności i żywienie człowieka – Uniwersytet Rzeszowski
Technologie wodorowe – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
Transport – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
Turystyka historyczna i kulturowa – Uniwersytet Rzeszowski
Turystyka i rekreacja – Uniwersytet Rzeszowski
Wychowanie fizyczne – Uniwersytet Rzeszowski
Zarządzanie – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
Zarządzanie – WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Zarządzanie (Management) – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
Zarządzanie (Management) w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Zarządzanie lotami (Aviation Management) w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Zarządzanie w sporcie – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
Zarządzanie w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Zdrowie publiczne – Uniwersytet Rzeszowski

 

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *