Samples of fully blooming vanilla pods were collected for further laboratory research.
|

Agrobiotechnologia

Agrobiotechnologia to jeden z kierunków studiów związanych z dziedziną biotechnologii i rolnictwa. Studenci na tym kierunku zdobywają zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną z zakresu biologii molekularnej, fizjologii i genetyki, które są niezbędne do rozwiązywania problemów związanych z unowocześnieniem produkcji roślinnej i zwierzęcej, a także wykorzystania metabolitów i procesów biochemicznych w przemyśle i analityce.

Gdzie studiować agrobiotechnologię?

Agrobiotechnologia to jeden z kierunków nauk przyrodniczych i rolniczych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować agrobiotechnologię.

W trakcie studiów

Absolwenci tego kierunku uzyskają teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu biologii molekularnej, fizjologii i genetyki, która jest niezbędna do rozwiązywania problemów związanych z unowocześnieniem produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz wykorzystania metabolitów i procesów biochemicznych w przemyśle i analityce.

Po studiach:

Absolwent kierunku agrobiotechnologia po studiach znajdzie pracę w: – rolniczych instytutach naukowych, – laboratoriach badawczych, – laboratoriach kontrolnych i diagnostycznych, – wyższych uczelniach, – firmach zajmujących się produkcją i obrotem materiałem nasiennym, – gospodarstwach rolniczych, – stacjach hodowli roślin, – firmach hodowlanych, – doradztwie rolniczym.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *