Fish underwater
|

Bioinżynieria żywności i środowiska wodnego – kierunek studiów

Bioinżynieria żywności i środowiska wodnego to studia interdyscyplinarne, które obejmują dwa kierunki: technologię żywności i żywienie człowieka oraz rybactwo. Program nauczania tego kierunku obejmuje treści związane z biotechnologią, analizą jakości żywności, a nawet genetyką czy toksykologią. Dlatego studia na tym kierunku do łatwych nie należą, jednak ich specjalistyczny charakter sprawia, że absolwenci bez najmniejszych problemów znajdą pracę zaraz po zakończeniu studiów. A gdzie znajdą pracę? Między innymi w ośrodkach badawczych czy przy prowadzeniu testów i badań diagnostycznych.

Gdzie studiować bioinżynierię żywności i środowiska wodnego?

Bioinżynieria żywności i środowiska wodnego to jeden z kierunków przyrodniczych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować bioinżynierię żywności i środowiska wodnego.

W trakcie studiów:

W programie studiów na tym kierunku znajdziesz przedmioty takie jak: podstawy biotechnologii, podstawy genetyki, biologia komórki, genetyka i selekcja hydrobiontów, toksykologia żywności i środowiska wodnego, mikrobiologia środowiska wodnego, enzymologia, analiza i ocena jakości żywności, podstawy dietetyki i zasady racjonalnego żywienia, technologia zamkniętych obiegów wody i ścieków, diagnostyka molekularna, bioinżynieria rozrodu ryb, projektowanie funkcjonalnych przetworów spożywczych, bioinżynieria produktów ubocznych.

Po studiach:

Absolwent znajdzie pracę: – przy produkcji żywności z zastosowaniem metod biochemicznych i mikrobiologicznych, – przy projektowaniu, rozwoju i wytwarzaniu nowych produktów żywnościowych, a także nowoczesnych metod kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności, – przy tworzeniu ekonomicznych kalkulacji produkcji oraz organizacji i marketingu, działalności gospodarczej i ochronie środowiska, – przy projektowaniu i eksploatacji w zakresie technologii żywności i środowiska wodnego, – w ochronie wód z uwzględnieniem metod ich odnowy poprzez rekultywacje i biomanipulację, – w prowadzeniu badań diagnostycznych oraz kontroli jakości stosowanych technologii i urządzeń.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *