Office worker taking a folder in the archive
|

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją – kierunek studiów

Studia dają poszukiwany na rynku pracy zawód archiwisty i zarządcy dokumentacją (records menager), we wszelkiego typu instytucjach archiwalnych, a ponadto dobre przygotowanie do pracy administracyjnej w urzędzie. Należy pamiętać o tym, że są to studia historyczne, dlatego kandydaci już na poziomie szkoły średniej powinni wykazywać zainteresowanie historią. Z pewnością można dodać, że są to studia dla osób dokładnych, ponieważ przy archiwizowaniu dokumentów przyda się sporo cierpliwości. Jeśli chcecie wiedzieć więcej, zapraszamy do dalszej lektury!

Gdzie studiować archiwistykę i zarządzanie dokumentacją?

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją to jeden z kierunków humanistyczno-społecznych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować archiwistykę i zarządzanie dokumentacją.

W trakcie studiów:

Studia pozwalają na zdobycie wykształcenia, na które składają się elementy wielu dziedzin wiedzy: historii, prawa i administracji, informacji naukowej i informatyki, zarządzania.

Po studiach:

Absolwenci archiwistyki i zarządzania dokumentacją znajdą pracę w:

  • archiwach historycznych (archiwach państwowych lub państwowych wyodrębnionych, w tym resortu spraw wewnętrznych oraz Instytucie Pamięci Narodowej),
  • archiwach zakładowych lub składnicach akt istniejących w każdym urzędzie, instytucji, przedsiębiorstwie,
  • bibliotekach i muzeach, zwłaszcza w działach rękopisów,
  • instytucjach naukowo-badawczych, zwłaszcza prowadzących działalność w zakresie archiwistyki i nauk historycznych,
  • w biurze lub kancelarii na stanowisku menedżera procesu zarządzania dokumentacją i organizatora pracy biurowej,
  • ośrodkach dokumentacyjnych i informacyjnych,
  • wydawnictwach i redakcjach czasopism,
  • prywatnych przedsiębiorstwach świadczących usługi archiwizacyjne (porządkowanie i przechowalnictwo dokumentacji).

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *