Portuguese Flag
|

Filologia portugalska – kierunek studiów

Filologia portugalska to kierunek studiów, który pozwala zdobyć rozległą wiedzę na temat kultury i historii Portugalii oraz biegle opanować arkana języka portugalskiego. Program studiów kładzie główny nacisk na rozwinięcie umiejętności lingwistycznych studentów. Opanowanie języka portugalskiego zapewnia absolwentom szerokie możliwości zatrudnienia – językiem tym posługuje się ponad 200 milionów ludzi na całym świecie. Program studiów pozwala na zdobycie praktycznych umiejętności lingwistycznych i rozległej wiedzy z zakresu historii, kultury i literatury portugalskiej.

Gdzie studiować filologię portugalską?

Filologia portugalska to jeden z kierunków filologicznych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować filologię portugalską.

W trakcie studiów:

Wybrane przedmioty realizowane w trakcie studiów:

  • Historia literatury portugalskiej
  • Gramatyka opisowa języka portugalskiego
  • Cywilizacja Portugalii
  • Historia języka portugalskiego
  • Teoria literatury
  • Językoznawstwo ogólne
  • Gramatyka kontrastywna pol/port
  • Wybór zagadnień z filozofii

Absolwenci studiów I stopnia mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia i tym samym pogłębiać swoją specjalistyczną wiedzę z zakresu języka portugalskiego. Kierunek filologia portugalska realizowany jest na poziomie studiów I i II stopnia.

Po studiach:

Absolwenci są odpowiednio przygotowani do podjęcia pracy w: wydawnictwach, środkach masowego przekazu, branży turystycznej, administracji, organizacjach pozarządowych, czasopismach oraz sektorze usług, w którym wymagana jest biegła znajomość języka portugalskiego. Mogą również rozpocząć działalność translatorską lub lektorską.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *