Wheelbarrow pouring mortar into the foundations
|

Chemia budowlana – kierunek studiów

Zasadniczym celem kształcenia na kierunku chemia budowlana jest przygotowanie absolwenta do pracy w obszarze łączącym chemię, technologię, inżynierię materiałową oraz budownictwo. Absolwenci powinni umieć posługiwać się syntetyczną wiedzą z wymienionych dziedzin, korzystania z niej w praktyce a szczególnie w zakresie projektowania, modyfikacji, wytwarzania  oraz analityki produktów chemicznych stosowanych w przemyśle budowlanym jak również znać zagadnienia związane z atestacją i certyfikacją wyrobów gotowych,  możliwością ich recyklingu i utylizacji. 

Gdzie studiować chemię budowlaną?

Chemia budowlana to jeden z kierunków technicznych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować chemię budowlaną.

W trakcie studiów:

Studenci chemii budowlanej poznają m.in. technologie wytwarzania, przetwórstwa i metody modyfikacji materiałów ceramicznych, polimerowych, metalicznych i kompozytowych, stosowanych w przemyśle budowlanym. Będą potrafili projektować i dobierać materiały do różnych zastosowań, ale także posiadać wiedzę z zakresu metod ich badania, atestacji i certyfikacji wyrobów. Studia mają ich także przygotować do obsługi specjalistycznego oprogramowania i komputerowych baz danych.

Po studiach:

Absolwent znajdzie pracę w przedsiębiorstwach budowlanych, magazynach, laboratoriach oraz zakładach przemysłu budowlanego. Absolwent powinien posiadać również umiejętność pracy w zespole, kierowania zespołami, posługiwania się literaturą fachową, łącznie z przepisami prawnymi i innymi wymaganiami. Absolwent winien znać podstawowe procesy technologiczne, w szczególności procesy przyjazne środowisku, oraz posiadać umiejętność interpretacji i opisu jakościowego i ilościowego zjawisk fizykochemicznych oraz prowadzenia prac laboratoryjnych.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *