Engineer assembling industrial gearbox in engineering factory
|

Zarządzanie inżynierskie – kierunek studiów

Studia na kierunku zarządzanie inżynierskie mają charakter interdyscyplinarny łącząc wiedzę z zakresu ekonomii i zarządzania z przygotowaniem inżynierskim. Program studiów cechuje nowoczesność, szeroki profil kształcenia, co pozwala odnaleźć się na rynku pracy. Jaka wiedza jest opanowywana przez studentów? Zarządzanie inżynierskie to kierunek łączący treści związane z tradycyjnym zarządzaniem, a także z technicznymi zagadnieniami, które są tożsame kierunkom inżynierskim. Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy do dalszej lektury artykułu o zarządzaniu inżynierskim!

Gdzie studiować zarządzanie inżynierskie?

Zarządzanie inżynierskie to jeden z kierunków studiów technicznych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować zarządzanie inżynierskie.

W trakcie studiów:

Podczas studiów studenci zdobywają wiedzę teoretyczną z nauk ekonomicznych, technicznych, ścisłych i społecznych oraz umiejętność praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy w zarządzaniu.

Po studiach:

Absolwent kierunku zarządzanie inżynierskie ma możliwość zatrudnienia:

  • jako menadżer,
  • prowadząc własną działalność gospodarczą,
  • w bankach i przedsiębiorstwach na stanowiskach kierowniczych,
  • w nowoczesnych laboratoriach komputerowych.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *