Closeup shiny ferrofluid spikes
|

Inżynieria nanostruktur – kierunek studiów

Studia na kierunku inżynieria nanostruktur dają szeroką wiedzę w zakresie podstaw fizyki, matematyki i chemii oraz umiejętności poprawnego stosowania metod matematyczno-przyrodniczych w rozwiązywaniu problemów fizycznych i chemicznych, również z wykorzystaniem technologii informatycznych. Student tego kierunku uczy się stosowania ścisłych metod obliczeniowych do opisu stanu układu, zyskuje umiejętność sprawnego posługiwania się przyrządami pomiarowymi: mechanicznymi, optycznymi, elektrycznymi i elektronicznymi, potrafi samodzielnie analizować i rozwiązywać złożone problemy.

Gdzie studiować inżynierię nanostruktur?

Inżynieria nanostruktur to jeden z kierunków nauk technicznych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować inżynierię nanostruktur.

W trakcie studiów

W trakcie studiów inżynierii nanostruktur studenci zdobywają wiedzę z wielu przedmiotów, takich jak:

 • techniki pomiarowe w nanotechnologii,
 • modelowanie nanostruktur,
 • fizyka materii skondensowanej,
 • fotonika,
 • technologie i projektowanie nowych materiałów,
 • chemia stosowana, nano-odpady i zarządzanie chemikaliami,
 • rachunek różniczkowy i całkowy,
 • algebra z geometrią,
 • analiza,
 • programowanie i metody numeryczne,
 • mechanika i szczególna teoria względności,
 • pracownia analizy danych,
 • elektrodynamika,
 • pracownia fizyczna i elektroniczna,
 • elementy termodynamiki i fizyki statystycznej,
 • krystalografia z elementami teorii grup,
 • mechanika i chemia kwantowa z elementami spektroskopii molekularnej,
 • chemia nieorganiczna z elementami syntezy nieorganicznej,
 • chemia fizyczna,
 • chemia organiczna z elementami biochemii,
 • analiza instrumentalna,
 • fizyka materii skondensowanej z elementami krystalochemii.

Po studiach

Po studiach absolwenci inżynierii nanostruktur potrafią przewidywać podstawowe właściwości substancji na podstawie ich budowy chemicznej oraz struktury, takiej jak kryształy, struktury niskowymiarowe, substancje amorficzne i polimery. Posiadają również umiejętność uzyskiwania informacji na temat budowy związku chemicznego na podstawie danych analitycznych, takich jak dane spektroskopowe, spektrometryczne i mikroskopowe. Absolwenci inżynierii nanostruktur mogą znaleźć zatrudnienie w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, elektronicznym.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *