Finland
|

Filologia fińska – kierunek studiów

Filologia fińska jest nauką humanistyczną o języku, literaturze, kulturze, historii i dziejach Finlandii. Zakres nauki na tym kierunku obejmuje między innymi teorię języka, naukę gramatyki, translatoryki i lingwistyki. Dodatkowo filologia fińska zapoznaje z dziełami naukowymi wybitnych Finów i zapoznaje z pracami naukowców fińskich. Student podczas nauki uzyskuje wiedzę z zakresu historii literatury fińskiej, poznaje i rozumie współczesne zjawiska w literaturze fińskiej, ma pogłębioną wiedzę o kompleksowej naturze języka oraz jego złożoności i historycznej zmienności jego znaczeń, ma wiedzę o współczesnych procesach i zjawiskach w kulturze fińskiej.

Gdzie studiować filologię fińską?

Filologia fińska to jeden z kierunków filologicznych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować filologię fińską.

W trakcie studiów:

Studenci filologii fińskiej zdobywają wiedzę z takich przedmiotów, jak np. teoria języka, wiedza o Finlandii, jego historia oraz literatura, gramatyka, translatoryka, lingwistyka, pedagogika, a nawet psychologia i filozofia. Wybrane przemioty:

 • Praktyczna nauka języka fińskiego
 • Historia kultury fińskiej
 • Historia Finlandii
 • Antropologia kultury
 • Wstęp do literaturoznawstwa
 • Wiedza o Finlandii
 • Historia filozofii
 • Język obcy niekierunkowy
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Analiza tekstów literackich
 • Wstęp do językoznawstwa
 • Podstawy ugrofennistyki

Po studiach:

Absolwenci filologii fińskiej znajdują zatrudnienie zarówno w charakterze tłumaczy, jak i dyplomatów. Mając przygotowanie pedagogiczne mogą także pracować na uczelniach oraz w szkołach językowych. Absolwent filologii fińskiej jest przygotowany do wykonywania zawodu tłumacza języka fińskiego oraz podjęcia pracy w środkach masowego przekazu, instytucjach kultury, placówkach dyplomatycznych, instytucjach gospodarczych mających powiązania z Finlandią lub innymi krajami skandynawskimi.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *