Gavel and european union flag on black background
|

Prawo europejskie

Prawo europejskie to dziedzina, która zajmuje się normami prawno-instytucjonalnymi obowiązującymi w Unii Europejskiej. Studenci prawa europejskiego zdobywają wiedzę z zakresu różnorodnych zagadnień, takich jak europejskie prawo autorskie, prawo podatkowe, prawo pracy, ochrona konkurencji, ochrona środowiska, zamówienia publiczne, polityka migracyjna i wiele innych.

Gdzie studiować prawo europejskie?

Prawo europejskie to jeden z kierunków, które łączą się z dziedzinami prawa i administracji. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować prawo europejskie.

Najczęściej wykładane przedmioty:

Europejskie prawo autorskie, Europejskie prawo podatkowe, Europejskie prawo pracy, Europejskie prawo rolne, Europejskie prawo spółek, Europejskie prawo własności przemysłowej, Fundusze Unii Europejskiej, Ochrona konkurencji w prawie wspólnotowym, Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej, Ochrona środowiska w Unii Europejskiej, Pomoc publiczna w Unii Europejskiej, Reforma Unii Europejskiej, Unia Europejska a prawo karne, Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej, Europejskie prawo pracy i prawo socjalne, Europejskie prawo spółek, Europejskie prawo podatkowe, Prawo celne UE i wspólna polityka handlowa, Zamówienia publiczne w UE, Polityka migracyjna, wizowa i azylowa, Europejskie prawo zobowiązań, Instytucje Unii Europejskiej, Zasady i wolności Jednolitego Rynku Wewnętrznego Wspólnoty Europejskiej, Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa, Polityka regionalna i strukturalna.

Po studiach:

Absolwent Prawa europejskiego jest przygotowany do pracy w: * administracji panstwowej, * sądownictwie, * administracji UE, * instytucjach pozarządowych współpracujących z UE, * firmach jako specjaliści zajmujący się współpracą z UE, * przedstawicielstwach instytucji UE w Polsce, * firmach doradczych z zakresu pozyskiwania środków unijnych.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *