Family vacations, mother and daughter together, pyramid in Chichen Itza, Yucatan, Mexico
||

Turystyka historyczna i archeologiczna

Turystyka historyczna i archeologiczna to kierunek studiów, który skupia się na poznawaniu i promowaniu dziedzictwa kulturowego oraz zabytków historycznych i archeologicznych. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu podstaw działalności gospodarczej, zarządzania turystyką, ekonomiki turystyki i rekreacji, a także geografii turystycznej, socjologii czasu wolnego i zagospodarowania turystycznego.

Gdzie studiować turystykę historyczną i archeologiczną?

Turystyka historyczna i archeologiczna to jeden z kierunków turystycznych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować turystykę historyczną i archeologiczną.

Najczęściej wykładane przedmioty:

podstawy działalności gospodarczej, organizacja i zarządzanie turystyką, ekonomika turysty i rekreacji, etyka i etykieta, marketing usług turystycznych, geografia turystyczna, socjologia czasu wolnego, orgaznizacja i obsługa ruchu turystycznego, wstęp do turystki historycznej, elementy historii Kościoła i symboliki sakralnej, muzealnictwo i wnętrza zabytkowe, obiekty kultury materialnej, najważniejsze zabytki regionu, kamień w życiu człowieka, elementy archeologii nowożytnej, elementy paleontologii, projektowanie tras i imprez turystyki historycznej i archeologicznej, wprowadzenie do podróży, elementy międzynarodowego prawa turystycznego, zagospodarowanie turystyczne.

Po studiach:

Absolwent tej specjalności może znaleźć zatrudnienie w: * biurach podróży (jako organizator imprez, pilot i przewodnik) * urzędach, * administracji regionalnej (jako animator kultury, ekspert dialogu międzykulturowego i dziedzictwa kulturowego), * instytucjach zajmujących się kształtowaniem relacji europejskich, * agencjach turystycznych * w firmach i instytucjach współpracujących z przedstawicielami innych państw

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *