Europe
||

Europeistyka kulturowa – kierunek studiów

Europeistyka kulturowa to kierunek, na którym zdobywa się wiedzę w zakresie: historii politycznej, sztuki oraz kultury europejskiej, prawa wspólnotowego, informacji o mediach i przekazach medialnych, nauk społecznych, systemów religijnych, współczesnych społeczeństw europejskich. Studenci operują pojęciami z zakresu public relations i ochrony własności intelektualnej. Oprócz tego, posiadają kompetencje dotyczące historii idei integracji europejskiej na przestrzeni dziejów, a także mogą pochwalić się wiedzą na temat posiada rozległą wiedzę na temat rozwiązań systemowych.

Gdzie studiować europeistykę kulturową?

Europeistyka kulturowa to jeden z kierunków humanistyczno-społecznych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować europeistykę kulturową.

W trakcie studiów:

W trakcie studiów student może wybrać odpowiadające jego zainteresowaniom specjalizacje:

  1. Kultura audiowizualna – student posiada wiedzę na temat kultury audiowizualnej, analizuje zjawiska związane z kulturą audiowizualną, tworzy i dekoduje kody audiowizualne, zna rolę mediów w kulturze.
  2. Instytucje kultury i zasady ich działania – student posiada umiejętności animacji kultury, zna podstawy ekonomii oraz podstawowe zagadnienia prawne regulujące obszar instytucji kultury. Operuje podstawowymi pojęciami z zakresu public relations i ochrony własności intelektualnej.
  3. Integracja europejska – student posiada kompetencje dotyczące historii integracji oraz polityk wspólnotowych, rozumie status międzynarodowy Unii Europejskiej. Posiada kompetencje dotyczące historii idei integracji europejskiej na przestrzeni dziejów.
  4. Systemy polityczne państw europejskich – student uczy się o systemach politycznych i ich elementach składowych. Zna funkcje instytucji publicznych, posiada rozległą wiedzę na temat określonych rozwiązań systemowych funkcjonujących w poszczególnych krajach.

Po studiach:

Absolwent europeistyki kulturowej może podjąć pracę w instytucjach państwowych i zagranicznych, placówkach dyplomatycznych oraz środkach masowego przekazu.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *