German flag waving symbol of Germany
||

Niemcoznawstwo – kierunek studiów

Niemcoznawstwo to nowoczesny i interdyscyplinarny makrokierunek. Zależnie od wybranej specjalizacji studenci poznają bogatą historię Niemiec, zagadnienia politologiczne i kulturowe oraz zagadnienia charakterystyczne dla kierunku filologia germańska. Poziom nauczania języka niemieckiego jest dostosowany do wymogów konkretnej grupy. W związku z tym każda osoba będzie w stanie sprostać wymaganiom odnośnie nauki języka obcego. Zapraszamy do dalszej części artykułu!

Gdzie studiować niemcoznawstwo?

Niemcoznawstwo to jeden z kierunków humanistyczno-społecznych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować niemcoznawstwo.

W trakcie studiów:

Nauka języka niemieckiego znacznie zwiększa szanse absolwentów na znalezienie atrakcyjnego zatrudnienia po ukończeniu nauki. Dodatkowo studenci zdobywają przekrojową wiedzę z takich dziedzin jak: politologia, kulturoznawstwo i historia.

Po studiach:

Absolwenci kierunku niemcoznawstwo są gotowi do podjęcia pracy wszędzie tam, gdzie wymagana jest znajomość języka niemieckiego, kultury tego kraju oraz uwarunkować polityczno-społecznych. Absolwenci znajdą zatrudnienie w: – placówkach muzealnych i kulturalnych (krajowych oraz międzynarodowych), – organach Unii Europejskiej, – instytucjach administracji państwowej, – w przedsiębiorstwach, w których wymagana jest biegła znajomość języka niemieckiego. Studenci, którzy wybrali specjalizację „Biznesowo-turystyczną” znajdą ponadto zatrudnienie w stale rozwijającym się sektorze usług turystycznych i biznesowych, np. wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, etc.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *