Tour guide and a group of friends
|

Przewodnictwo i pilotaż

Przewodnictwo i pilotaż to kierunek studiów, który przygotowuje absolwentów do pracy jako przewodnicy turystyczni i piloci grup wycieczkowych. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu filozofii, etyki, socjologii, ochrony własności intelektualnej, historii architektury i sztuki, a także fizjologii człowieka, psychologii i ekologii.

Gdzie studiować przewodnictwo i pilotaż?

Przewodnictwo i pilotaż to jeden z kierunków turystycznych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować przewodnictwo i pilotaż.

Najczęściej wykładane przedmioty:

Filozofia i etyka, Socjologia, Ochrona własności intelektualnej, Historia architektury i sztuki, Fizjologia człowieka, Psychologia, Ekologia i ochrona środowiska, Prawo w turystyce, Ekonomia, Zarządzanie, Biologia rozwoju człowieka, Edukacja zdrowotna, Podstawy turystyki, Podstawy rekreacji, Geografia turystyczna, Krajoznawstwo, Obsługa ruchu turystycznego, Ekonomika turystyki i rekreacji, Podstawy hotelarstwa, Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne, Przemysł turystyczny w Polsce i na świecie, Pilot a grupa, Geografia społeczno-ekonomiczna, Turystyka na obszarach chronionych, Zarządzanie i organizacja, Regiony turystyczne świata i Polski, Turystyka na obszarach wiejskich, Ekoturystyka, Metodyka i etyka przewodnictwa, Turystyka dzieci i młodzieży, Pierwsza pomoc medyczna.

Po studiach:

Absolwenci przygotowani są do pracy: * jako piloci i przewodnicy grup wycieczkowych, * w biurach podróży, * w instytucjach organizujących i badających ruch turystyczny. Absolwenci mogą otworzyć także własne firmy turystyczne (w tym gospodarstwa agroturystyczne).

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *