Macro shot biometric passport with schengen visa. European visitor visa for tourism and travel in EU
||

Administrowanie turystyką w UE

Administrowanie turystyką w UE to kierunek studiów, który przygotowuje studentów do zarządzania i organizowania różnych dziedzin związanych z turystyką w kontekście Unii Europejskiej. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu podstaw turystyki, hotelarstwa, marketingu usług turystycznych oraz prawa i etyki w turystyce. Ponadto, uczą się komunikacji interpersonalnej, finansowania działalności turystycznej, korzystania z funduszy Unii Europejskiej, a także zagadnień związanych z agroturystyką, organizacją turystyki w Polsce i UE, zarządzaniem personelem i psychologią.

Gdzie studiować administrowanie turystyką w UE?

Administrowanie turystyką w UE to jeden z kierunków administracyjnych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować administrowanie turystyką w UE, kierunek związany z turystyką i stosunkami międzynarodowymi.

Najczęściej wykładane przedmioty:

Podstawy turystyki, Podstawy hotelarstwa, Marketing i promocja usług turystycznych, Etyka, Prawo w turystyce i hotelarstwie, Komunikacja interpersonalna, Finansowanie działalności turystycznej, Fundusze Unii Europejskiej, Agroturystyka, Organizacja turystki w Polsce i Unii Europejskiej, Zarządzanie personelem, Podstawy psychologii, BHP w turystyce, Umowy w turystyce, System motywacji i kontroli pracy, Zasoby turystyczne Polski, Prawo pracy, Zamówienia publiczne, Promocja i reklama w turystyce, Obsługa ruchu turystycznego, Technologia informacyjna w hotelarstwie i gastronomii, Zarządzanie jakością w turystyce, Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym, Geografia turystyczna, Zagospodarowanie turystyczne, Strategie rozwoju turystyki, Planowanie i realizacja imprez turystycznych, Negocjacje w turystyce.

Po studiach:

Absolwent tej specjalności może znaleźć zatrudnienie jako: * organizator usług hotelarskich, * recepcjonista, * menadżer obiektu hotelarskiego (hotelu, pensjonatu), * agent turystyczny, * pracownik biura podróży, * pracownik informacji turystycznej, * pracownik administracji samorządowej w działach referatów ds. turystyki, promocji miast, biura organizacji imprez, * pracownik organizacji społecznych w Regionalnych i Lokalnych Organizacjach Turystycznych.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *