Doctor and business woman in hospital reading documents.
||

Zarządzanie i marketing w służbie zdrowia

Zarządzanie i marketing w służbie zdrowia to jeden z kierunków studiów, skupiający się na zastosowaniu narzędzi zarządzania i strategii marketingowych w kontekście opieki zdrowotnej. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu istoty i metod zarządzania, zmian w opiece zdrowotnej, strategii rozwoju zakładów opieki zdrowotnej, strategii marketingowych zakładów opieki zdrowotnej, rynku usług medycznych w Polsce, zarządzania zasobami ludzkimi oraz public relations jako strategii komunikowania.

Gdzie studiować zarządzanie i marketing w służbie zdrowia?

Zarządzanie i marketing w służbie zdrowia to jeden z kierunków medycznych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować zarządzanie i marketing w służbie zdrowia.

Najczęściej wykładane przedmioty:

istota i metody zarządzania, zmiany w opiece zdrowotnej, strategie rozwoju zakładów opieki zdrowotnej, strategie marketingowe zakładów opieki zdrowotnej, rynek usług medycznych w Polsce, zarządzanie zasobami ludzkimi, public relations jako strategia komunikowania.

Po studiach:

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy na stanowiskach kierowniczych w zakładach ochrony zdrowia, szpitalach, instytucjach opieki zdrowotnej, przychodniach, zarówno publicznych, jak i niepublicznych oraz podejmowania własnej działalności gospodarczej w sektorze usług medycznych.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *