Closeup of the duplicates of the Chinese Terracotta Army with a blurry background
|

Archeologia orientalna i antyczna

Archeologia orientalna i antyczna to pasjonujący kierunek badawczy, który pozwala zgłębić tajemnice dawnych cywilizacji Wschodu i starożytnego świata.

Gdzie studiować archeologię orientalną i antyczną?

Archeologia orientalna i antyczna to jeden z kierunków humanistyczno-społecznych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować archeologię orientalną i antyczną.

Najczęściej wykładane przedmioty:

Wstęp do archeologii, Wstęp do pradziejów powszechnych, Wprowadzenie do antropologii kulturowej, Techniki pracy naukowej w archeologii, Wstęp do źródłoznawstwa, Wprowadzenie do nauk o Ziemi, Archeologia powszechna, Epoka kamienia obszarów śródziemnomorskich, Metodyka badań terenowych, Acheologia i sztuka Bliskiego Wschodu, Archeologia Starożytnego Egiptu, Historia Starożytnego Bliskiego Wschodu, Wprowadzenie do historii sztuki, Język łaciński, Język grecki, Archeologia i sztuka Anatolii w okresie brązu i żelaza, Archeologia cywilizacji egejskiej, Historia i metodologia archeologii, Archeologia i sztuka starożytnej Grecji, Historia starożytnej Grecji, Archeologia i sztuka starożytnego Rzymu, Historia starożytnego Rzymu, Praktyka wykopaliskowa.

Po studiach:

Ścieżka kariery związana jest przede wszystkim z pracą naukową (doktorat, hibilitacja). Ale nie tylko. Absolwenci archeologii są zatrudniani m.in. w: * działach archeologicznych i oświatowych muzeów, * placówkach kulturalnych, * regionalnych ośrodkach kultury, w archiwach, * placówkach konserwatorskich.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *