5 USD, US money close up under magnifying glass
|

Finanse i polityka pieniężna

Finanse i polityka pieniężna to kierunek studiów skupiający się na analizie giełdowej, ekonomii sektora publicznego, finansach, finansowaniu usług społecznych, partnerstwie publiczno-prywatnym, polityce budżetowej Unii Europejskiej, światowych rynkach finansowych i wielu innych obszarach związanych z zarządzaniem finansami. Na tym kierunku studenci zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w różnych sektorach i instytucjach finansowych.

Gdzie studiować finanse i politykę pieniężną?

Finanse i polityka pieniężna to jeden z kierunków nauk ekonomicznych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować finanse i politykę pieniężną, kierunek związany z ekonomią.

Najczęściej wykładane przedmioty:

Analizy giełdowe, Ekonomika sektora publicznego, Finanse, Finanse samorządu terytorialnego, Finansowanie usług społecznych, Giełda jako instytucja alokacji kapitału, Matematyka finansowa, Opodatkowanie dochodów osiągniętych za granicą, Ordynacja podatkowa i prawo dewizowe, Partnerstwo publiczno-prywatne, Polityka budżetowa Unii Europejskiej, Polityka finansowa państwa, Polityka pieniężna, Strategie podatkowe przedsiębiorstw, System podatkowy, Światowe rynki finansowe, Zarządzanie długiem publicznym.

Po studiach:

Absolwent może podjąć pracę w: – działach finansowo-księgowych przedsiębiorstw, – biurach rachunkowych i firmach konsultingowych, – instytucjach doradztwa podatkowego i inwestycyjnego, – instytucjach konsultingowych, – bankach i innych instytucjach finansowych, – podmiotach sektora finansów publicznych, – agencjach celnych, – agencjach rozwoju regionalnego, – jednostkach samorządu terytorialnego, – we własnym przedsiębiorstwie.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *