|

Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi

Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi to kierunek studiów, który koncentruje się na nauce zasad rachunkowości oraz umiejętności zarządzania finansami i sprawozdawczością w przedsiębiorstwach. Studenci poznają zagadnienia związane z rachunkiem kosztów w przedsiębiorstwie, ewidencją komputerową, badaniem sprawozdań finansowych, rachunkowością podatkową, organizacją rachunkowości, bilansoznawstwem, rachunkowością budżetową, rachunkowością ubezpieczeniową, kontrolą skarbową oraz decyzyjnymi rachunkami kosztów.

Gdzie studiować rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi?

Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi to jeden z kierunków nauk ekonomicznych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, kierunek związany z zarządzaniem.

Najczęściej wykładane przedmioty:

Rachunek kosztów w przedsiębiorstwie, Ewidencja komputerowa, Badanie sprawozdań finansowych, Rachunkowość podatkowa, Organizacja rachunkowości, Bilansoznawstwo, Rachunkowość budżetowa, Rachunkowość ubezpieczeniowa, Kontrola skarbowa, Decyzyjne rachunki kosztów. 

Po studiach:

Absolwent może podjąć pracę: – na stanowisku księgowego, – w roli analityka kosztowego i materiałowego, kalkulatora procesów gospodarczych, – w komórkach finansowo-księgowych na stanowisku kasjera, referenta ds. ewidencyjnych, kosztowych czy płacowych, – związaną ze sporządzaniem sprawozdań bilansowych, podatkowych, dla ZUS-u i DUS-u.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *