Modern buildings in Gae Aulenti square, Milan
|

Gospodarowanie nieruchomościami – kierunek studiów

Jest to nauka łącząca wiedzę na temat rynku nieruchomości i zarządzania portfelem inwestycyjnym, a także cech, własności i właściwości każdego produktu w portfelu inwestora. Student uczy się praktycznego kreowania i weryfikowania pomysłów na produkt na rynku nieruchomości, zgodnych z potrzebami i wymaganiami klientów, nadaniu im odpowiednich charakterystyk i wprowadzenia na rynek. Zdobywa wiedzę wiedzę o ekonomice procesu inwestycyjnego, zasobach i rynku nieruchomości, metodach wyceny obiektów budowlanych oraz zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi i mieszkaniowymi. 

Gdzie studiować zarządzanie nieruchomościami i rynkiem inwestycyjnym?

To jeden z kierunków ekonomiczno-finansowych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować zarządzanie nieruchomościami i rynkiem inwestycyjnym.

W trakcie studiów:

Przykładowe zagadnienia na kierunku: ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości, prawo cywilne, administracyjne i gospodarcze, gospodarka przestrzenna, planowanie i zarządzania ekonomiczno-finansowe, zarządzanie podmiotami gospodarczymi na rynku nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, obrót nieruchomościami, wycena nieruchomości, organizacja i przebieg procesu inwestycyjnego, metody finansowania inwestycji, oddziaływanie na środowisko.

Po studiach:

Ukończenie kierunku pozwala na podjęcie pracy w: – przedsiębiorstwach publicznych i prywatnych, – instytucjach w zakresie gospodarowania ich majątkiem i sterowania rozwojem tego majątku, – instytucjach prowadzących swą działalność w zakresie procesów inwestycyjnych, obrotu i zarządzania nieruchomościami, (biura projektów, biura geodezyjne, przedsiębiorstwa budowlane, firmy developerskie, instytucje pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, instytucje ubezpieczeniowe, organy administracji państwowej i samorządowej, banki) – firmach konsultingowych w zakresie spraw inwestycyjnych i gospodarki nieruchomościami (analiza efektywności inwestycji, finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, wycena nieruchomości, emisja papierów wartościowych, organizowanie zarządzania nieruchomościami). Absolwent kierunku może również rozpocząć własną działalność gospodarcza w zakresie: pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, zarządzania nieruchomościami, wyceny nieruchomości, doradztwa inwestycyjnego.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *