Supplies of accountant
|

Rachunkowość i controlling – kierunek studiów

Nowy kierunek rachunkowość i controlling nakierowany jest na przygotowanie studentów w sposób wszechstronny i profesjonalny do zawodów związanych z rachunkowością oraz takich, które wykorzystują informację księgową dla potrzeb nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem w obszarze finansowym i operacyjnym. Na przestrzeni ostatnich lat rachunkowość dynamicznie się rozwija, jest to związane z aplikacją międzynarodowych standardów rachunkowości (MSSF), obsługą finansowo-księgową funduszy unijnych, nowymi formami finansowania gmin itp. Zapraszamy do lektury! 

Gdzie studiować rachunkowość i controlling?

Rachunkowość i controlling to jeden z kierunków ekonomiczno-biznesowych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować rachunkowość i controlling.

W trakcie studiów:

Studenci przygotowywani są do zawodów ściśle związanych z rachunkowością oraz tych, które wykorzystują wiedzę z dziedziny księgowości do zarządzania przedsiębiorstwem. W trakcie studiów zdobywana jest wiedza praktyczna oraz umiejętność posługiwania się narzędziami informatycznymi w rachunkowości i controllingu. Przewiduje się dużą liczbę godzin z takich przedmiotów jak rachunkowość finansowa, sprawozdawczość finansowa, rachunkowość budżetowa, rachunkowość małych firm, prawo podatkowe oraz język angielski w rachunkowości i controllingu.

Po studiach:

Absolwenci są przygotowani do pracy jako księgowi, biegli rewidenci, doradcy finansowi czy pracownicy biur rachunkowych. Osoby, które skończyły studia znajdą zatrudnienie w komórkach controllingu instytucji finansowych, przedsiębiorstw oraz administracji samorządowej i państwowej a także w specjalistycznych jednostkach zajmujących się tworzeniem i wdrażaniem systemów wewnętrznej kontroli rachunkowej i finansowej.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *