Young caucasian girl feeding deer at the zoo
|

Ogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskie – kierunek studiów

Kierunek studiów ogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskie przeznaczony jest dla osób zainteresowanych chowem zwierząt amatorskich i towarzyszących, pasjonujących się zwierzętami w ogrodach zoologicznych. Podczas studiów na ogrodach zoologicznych i zwierzętach amatorskich będziesz miał do wyboru masz dwie specjalności: chów zwierząt amatorskich i towarzyszących oraz zwierzęta w ogrodach zoologicznych. Ciekawostką jest możliwość odbycia staży i praktyk w licznych firmach i instytucjach związanych z hodowlą i amatorskim chowem zwierząt, schroniskach dla zwierząt. 

Gdzie studiować ogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskie?

Ogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskie to jeden z kierunków przyrodniczych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować ogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskie.

W trakcie studiów:

Na początku nauki na kierunku ogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskie możesz spodziewać się przedmiotów humanistycznych, podstaw prawa, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy, języka obcego, WF-u. W ramach technologii informacyjnych poznasz podstawowe techniki informatyczne, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafikę menedżerską i/lub prezentacyjną. Uzyskasz podstawową wiedzę z zakresu zoologii, botaniki, ekologii, chemii i biofizyki. Poznasz zagadnienia budowy i fizjologii i biochemii organizmów żywych w tym także drobnoustrojów. Przybliżymy Ci zagadnienia z podstaw ekonomii, marketingu i zarządzania. Treści programowe przedmiotów kierunkowych obejmują między innymi zagadnienia z zakresu dobrostanu zwierząt, bioetyki, biotechnologii, podstaw agronomii, przydomowego chowu zwierząt, genetyki zwierząt amatorskich i towarzyszących. W ramach specjalności otrzymasz propozycję szerokiej oferty przedmiotów specjalnościowych poczynając od charakterystyki ras poszczególnych grup zwierząt, poprzez znajomość gatunków zagrożonych i ginących, zasad organizacji wystaw, konkursów, ekspozycji zwierząt, do zasad organizacji ogrodów zoologicznych.

Po studiach:

Kierunek studiów ogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskie ma pozwolić na kształcenie specjalistów z zakresu hodowli psów, kotów, ryb ozdobnych, amatorskich zwierząt futerkowych, gryzoni itp. Jednocześnie proponowany program studiów wyposaży absolwenta w wiedzę i umiejętności z zakresu pracy hodowlanej, żywienia zwierząt ich układania oraz zapewnienia dobrostanu. Wprowadzenie elementów ekonomii, marketingu i działalności gospodarczej zwiększy kreatywność absolwentów w prowadzeniu firm i tworzeniu miejsc pracy. Absolwenci będą stanowili potencjalną, kompetentną kadrę do pracy w schroniskach dla zwierząt, ogrodach fauny, ogrodach zoologicznych, związkach kynologicznych, felinologicznych. Uzyskana w trakcie studiów wiedza, umiejętności i postawy społeczne pozwolą na samodzielne prowadzenie chowu zwierząt amatorskich, organizacji ekspozycji zwierząt, organizacji ogrodów zoologicznych oraz konkursów.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *