Ecologic source of energy, green energy
|

Inżynieria odnawialnych źródeł energii – kierunek studiów

Inżynieria odnawialnych źródeł energii to bardzo przyszłościowe studia inżynierskie, kształcące specjalistów, którzy zasilą kadry prężnie rozwijającego się sektora gospodarki pozyskiwania energii z zasobów odnawialnych. Na kierunku studiów Inżynieria odnawialnych źródeł energii nauczysz się przygotowywać rzetelne programy energetyczne – m.in. dla samorządów lokalnych – z zakresu odnawialnych źródeł energii i jednocześnie będziesz potrafił oceniać ich wpływ na środowisko, a także zdobędziesz kwalifikacje aby zostać prywatnym wytwórcą energii. 

Gdzie studiować inżynierię odnawialnych źródeł energii?

Inżynieria odnawialnych źródeł energii to jeden z kierunków nauki przyrodniczej. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować inżynierię odnawialnych źródeł energii.

W trakcie studiów:

Podczas studiów na kierunku inżynierii odnawialnych źródeł energii zdobędziesz podstawową wiedzę z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn i urządzeń branży odnawialnych źródeł energii. Poznasz zasady mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych, podstawy konstruowania maszyn i doboru materiałów inżynierskich w zastosowaniach OŹE, projektowania i wykonywania obliczeń wytrzymałościowych układów mechanicznych z zastosowaniem komputerowego wspomagania projektowania maszyn, planowania i nadzorowania zadań obsługowych, doboru materiałów inżynierskich do zastosowań technicznych, technologii wytwarzania w celu kształtowania postaci, struktury i własności produktów, termodynamiki, projektowania i analizy elektrycznych układów napędowych i sterowania maszyn, układów automatyki i automatycznej regulacji w technice, aparatury pomiarowej, metrologii warsztatowej i szacowania błędów pomiaru, aspektów ekologicznych i ochrony środowiska przyrodniczego w rozwiązaniach technicznych i technologicznych. Zdobyte po inżynierii odnawialnych źródeł energii wykształcenie pozwoli Ci na zarządzanie małą firmą sektora energetycznego oraz na racjonalne wdrażanie technologii energii odnawialnych w oparciu o zidentyfikowane przez siebie lokalne źródła ekologiczne. Dobrą wiadomością jest to, że liczba zatrudnionych w Unii Europejskiej w sektorze energii odnawialnej przekroczyła 1 milion etatów. Według nowego raportu Komisji Europejskiej pt. Stan odnawialnych źródeł energii w Europie, w 2010 r. nastąpił 25% przyrost zatrudnienia przy produkcji czystej energii (w porównaniu do 2009 r.) i wyniósł 1,14 mln. Największym pracodawcą w Europie w 2010 roku był sektor energii z biomasy stałej, następna w liczbie zatrudnionych była fotowoltaik, trzecia była energia z wiatru. W Polsce najwięcej miejsc pracy, jeśli chodzi o branżę odnawialnych źródeł energii (OŹE), było w sektorach: biopaliw, energii biomasy stałej i energii wiatru. Taką sama tendencję można zauważyć branży instalacji solarnych. Sprzedaż kolektorów słonecznych w Polsce w 2011 r. wzrosła o ponad 70%, co daje łącznie 904 tys. m2 zainstalowanych i użytkowanych kolektorów słonecznych. Obecnie na rynku europejskim Polska zajmuje 6-7 miejsce i pierwsze pod względem tempa wzrostu. W Polsce, innych krajach UE, widać obecnie duże zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu energetyki OŹE i szeroko rozumianego monitorowania energetyki rozproszonej, w tym energii odnawialnej. 

Po studiach:

Po ukończeniu kierunku inżynieria odnawialnych źródeł energii będziesz miał dużo możliwości znalezienia pracy w kraju i zagranicą. Poszukiwani szczególnie są: specjaliści w dziedzinie konstrukcji oraz budowy elektrowni wiatrowych, farm wiatrowych, biogazowni rolniczych, instalacji solarnych, pomp ciepła, projektanci, monterzy, nadzorcy oraz sprzedawcy wybranych instalacji OŹE, operatorzy procesowych, sterowniczych, informacyjnych i logistycznych systemów OŹE – elektrowni wiatrowych, biogazowni, technicy i inżynierowie aktywnego i biernego monitorowania, serwisu i utrzymania ruchu, managerowie produktu, procesu, środowiska, np. ds. ochrony, kształtowania i polepszania środowiska, eksperci rozwoju biznesu związanego z energetyką OŹE i doradcy inwestycyjni.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *