Radiologist controls MRI or CT or PET Scan with female patient undergoing procedure
|

Fizyka medyczna – kierunek studiów

Fizyka medyczna to jeden z kierunków nauk technicznych i medycznych, który cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród studentów. Ten interdyscyplinarny obszar badań łączy w sobie nauki przyrodnicze i technologie medyczne, umożliwiając zastosowanie zasad fizyki w diagnostyce, terapii i badaniach medycznych. Studia na tym kierunku oferują nie tylko solidne podstawy z fizyki, ale także specjalistyczną wiedzę z zakresu biologii, chemii, medycyny i inżynierii. Jeśli interesujesz się zarówno naukami przyrodniczymi, jak i medycyną, studia z fizyki medycznej mogą być dla Ciebie fascynującą i satysfakcjonującą ścieżką edukacyjną.

Kierunek ten związany jest z używaniem w diagnostyce i terapii ultradźwięków, pól magnetycznych i elektrycznych, różnego rodzaju promieniowań: podczerwonego, ultrafioletowego, jądrowego. Absolwenci tego kierunku pracują w szpitalach i placówkach medycznych przy obsłudze specjalistycznej aparatury medycznej i sprzęcie. Nie każdy wie, że zawód fizyka medycznego jest zawodem regulowanym. Nie wiesz, co to znaczy? W takim razie zapraszamy do dalszej lektury artykułu dotyczącego fizyki medycznej! Być może będzie to Twój przyszły zawód? 

Gdzie studiować fizykę medyczną?

Fizyka medyczna to jeden z kierunków nauk medycznych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować fizykę medyczną.

W trakcie studiów:

Studenci fizyki medycznej otrzymują gruntowne przygotowanie z fizyki i matematyki zgodne ze standardami studiów fizycznych. Ich przygotowanie specjalistyczne obejmuje między innymi wiedzę podstawową z chemii organicznej, budowy i fizjologii komórki, biofizyki, anatomii człowieka, oddziaływania promieniowania jonizującego na organizmy żywe i szeroko rozumianych metod fizycznych stosowanych w medycynie (w tym tomografii rentgenowskiej i tomografii magnetycznego rezonansu).

Podczas studiów z fizyki medycznej studenci zdobywają szeroką wiedzę z zakresu fizyki, biologii, chemii, informatyki i medycyny. Przedmioty takie jak mechanika klasyczna, termodynamika, optyka, biofizyka, radiologia, radioterapia, akustyka medyczna, fizyka jądrowa, medycyna nuklearna i wiele innych stanowią integralną część programu na tym kierunku. Studenci uczą się również obsługi specjalistycznego sprzętu medycznego, takiego jak tomografy komputerowe, rezonanse magnetyczne, akceleratory do terapii promieniowaniem, co pozwala im na praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy.

Po studiach:

Po ukończeniu studiów z fizyki medycznej absolwenci mają wiele możliwości zawodowych. Mogą pracować w szpitalach, ośrodkach diagnostycznych i radioterapeutycznych, laboratoriach medycznych, firmach produkujących sprzęt medyczny oraz w jednostkach badawczych. Mogą pełnić rolę specjalistów ds. fizyki medycznej, zajmując się diagnostyką obrazową, planowaniem terapii promieniowaniem, kontrolą jakości i bezpieczeństwem w dziedzinie medycyny jądrowej. Istnieje również możliwość kontynuowania nauki na poziomie doktoranckim, co otwiera drogę do kariery naukowej i prowadzenia własnych badań w dziedzinie fizyki medycznej.Absolwenci tego kierunku znajdują zatrudnienie w następujących obszarach:

  • na uczelniach i w szkołach,
  • w instytutach naukowych,
  • w placówkach medycznych jako osoby zajmujące się diagnostyką obrazową,
  • w radioterapii i fizykoterapii oraz zakupu i testowania sprzętu radiologicznego,
  • w zakładach przemysłowych.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *