Two engineers standing in a shipping yard discussing logistics
|

Logistyka – kierunek studiów

Logistyka to dziedzina wiedzy, która – co zaskakujące – ma wojskowy rodowód. Wiedzieliście o tym? Świat dawnych wojen i konfliktów zbrojnych to świat przemieszczania (w języku wojskowym mówi się „dyslokacji”) oddziałów lub nawet całych armii. Samo przemieszczenie wojsk to tylko nieznaczna część sukcesu. Jednostkom należy zapewnić żywność, sprzęt, opiekę medyczną, transport rannych i poległych oraz odpowiednie kanały łączności z dowództwem. Jeżeli chcecie dowiedzieć się nieco więcej o studiach w zakresie logistyki, zapraszamy do lektury!

Gdzie studiować logistykę?

Logistyka to kierunek logistyczny. Zobacz wszystkie uczelnie gdzie możesz studiować logistykę.

Jakie powinny być cechy osobowości dobrego kandydata na studia logistyczne?

Przede wszystkim musi być to człowiek, który będzie w stanie pracować pod presją czasu i budżetu. W zawodach związanych z logistyką poszukuje się ludzi uporządkowanych, systematycznych i zorganizowanych. Istotna jest też umiejętność szukania rozwiązań w sytuacjach, które mogą być, przez ludzi słabego charakteru, określane jako „bez wyjścia”.

Jakie dziedziny wiedzy powinien znać kandydat na logistykę?

Minimum dwa języki obce na poziomie maturalnym to dobry warunek wstępny. Nie zawsze znajomość języków jest brana pod uwagę w trakcie rekrutacji, można jednak śmiało powiedzieć, że nawet jeżeli nie w każdej uczelni jest to warunek formalny, to z pewnością jest to wymóg rozsądku. Pomocna w zawodzie z pewnością będzie znajomość geografii, matematyki i wiedzy o społeczeństwie. Wszystkie te przedmioty stanowią bardzo ważną podstawę przyszłej nauki.

Jak wygląda rekrutacja na studia logistyczne?

Każda uczelnia określa swoje własne wymagania. Należy zapoznawać się ogłoszeniami komisji rekrutacyjnych, aby sensownie wybrać przedmioty maturalne.

Jakie przedmioty tworzą program studiów w zakresie logistyki?

Zestaw przedmiotów to indywidualna decyzja każdej uczelni, natomiast oczywiście logistyka jest jedna i raczej nie jest dziedziną, która może różnicować się w zależności od tego, kto ją wykłada. Do przedmiotów najczęściej spotykanych w ramach omawianego kierunku należą:ekonomia języki obce; statystyka; prawo; stosunki gospodarcze; analiza rynku; gospodarka; transport.

Czy studia logistyczne zapewniają dobrą pracę?


We współczesnych warunkach zglobalizowanego świata, w którym jedna rzecz powstaje w kilkunastu krajach jednego kontynentu, a sprzedawana jest tysiące kilometrów od miejsc wytworzenia, potrzeba wiedzy i umiejętności, która będzie w stanie zoptymalizować koszty i inne warunki dostaw różnego rodzaju dóbr materialnych. Logistyka od dawna nie jest już dziedziną ściśle militarną, a z dorobku nauk wojskowych korzysta obecnie setki tysięcy osób planujących dystrybucję gotowych produktów, materiałów i surowców, niezbędnych do ich wytwarzania. Żadne studia nie zapewniają dobrej pracy. Wszystko zależy od absolwenta. Oczywiście niektóre kierunki są bardziej, a inne mniej wymagające. Można założyć, że osoby z dobrymi wynikami w nauce, znające języki obce, gotowe na wyjazd zagraniczny, otwarte i zdeterminowane raczej nie zaznają typowych problemów, jakie obecne są na polskim rynku pracy, a ich studia staną się dla nich początkiem błyskotliwej kariery.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *