Man jumping into the water
|

Inżynieria i gospodarka wodna – kierunek studiów

Uczelnie prowadzące kierunek unikatowy inżynieria i gospodarka wodna kształcą specjalistów z zakresu budowy obiektów hydrologicznych oraz ochrony środowiska przed wodą i suszą. Kierunek o charakterze przyrodniczo-technicznym bazującym na podstawowych przedmiotach  ścisłych i przyrodniczych. Program studiów obejmuje treści związane z ogólnymi przedmiotami ścisłymi: matematyką, fizyką czy chemią oraz specjalistyczną wiedzę z zakresu: planowania zagospodarowania przestrzennego, zaopatrzania w wodę i jej odprowadzania czy zachowania czystości zbiorników i akwenów.

Gdzie studiować „inżynieria i gospodarka wodna”?

„Inżynieria i gospodarka wodna” to jeden z kierunków przyrodniczych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować „inżynieria i gospodarka wodna”.

W trakcie studiów:

Kierunek o charakterze przyrodniczo-technicznym bazującym na podstawowych przedmiotach  ścisłych i przyrodniczych. Podczas pierwszych semestrów studiów studenci zdobywają wiedzę podstawową z zakresu: matematyki, fizyki, chemii, podstaw informatyki,  języka obcego oraz wiedzę techniczną, która w następnych semestrach studiów pozwoli im na poszerzenia wiedzy z problematyki dotyczącej: budownictwa wodnego, ziemnego, metalowego i betonowego, odwadniania i nawadniania terenów rolnych, inżynierii rzecznej, zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków, zagrożenia powodziowego, oczyszczania  ścieków i zagospodarowania osadów  ściekowych, technologii i organizacji robót budowlanych, planowania i zagospodarowania przestrzennego, zintegrowanego gospodarowania wodą. Podczas pierwszych semestrów studiów studenci zdobywają wiedzę podstawową z zakresu: matematyki, fizyki, chemii, podstaw informatyki,  języka obcego oraz wiedzę techniczną, która w następnych semestrach studiów pozwoli im na poszerzenia wiedzy z problematyki dotyczącej: budownictwa wodnego, ziemnego, metalowego i betonowego, odwadniania i nawadniania terenów rolnych, inżynierii rzecznej, zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków, zagrożenia powodziowego, oczyszczania  ścieków i zagospodarowania osadów  ściekowych, technologii i organizacji robót budowlanych, planowania i zagospodarowania przestrzennego, zintegrowanego gospodarowania wodą.

Po studiach:

Absolwenci mogą być zatrudniani w biurach projektowych, przedsiębiorstwach i zakładach wykonawczych, firmach konsultingowych, instytucjach nadzorujących i eksploatujących urządzenia wodne. Mogą pracować w administracji rządowej i samorządowej, w szkolnictwie, instytucjach badawczych oraz jako rzeczoznawcy z zakresu budownictwa wodno-melioracyjnego.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *