Art, painting and men and women at a gallery exhibition with paintings. Culture, creativity and sa
||

Zarządzanie kulturą i mediami – kierunek studiów

Celem studiów na kierunku zarządzanie kulturą i mediami jest dostarczenie słuchaczom wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy menedżera w sektorze medialnym, a także wprowadzenie studentów w zagadnienie związane z funkcjonowaniem mediów i ich rolą we współczesnych społeczeństwach, nabycie praktycznych umiejętności wykorzystywania środków komunikowania społecznego oraz kształtowanie analityczno-krytycznej postawy wobec przekazów medialnych. Jeśli chcesz widzieć jakie przedmioty są realizowane w ramach programu studiów, zapraszamy do lektury!

Gdzie studiować zarządzanie kulturą i mediami?

Zarządzanie kulturą i mediami to jeden z kierunków nauk społecznych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować zarządzanie kulturą i mediami.

W trakcie studiów:

Absolwent specjalności zarządzanie mediami posiada kompetencje niezbędne do pracy na stanowiskach pomocniczo-twórczych w kinematografii i telewizji oraz do pełnienia funkcji menedżerskich w domach mediowych, agencjach reklamowych, strukturach samorządowych i administracji publicznej oraz instytucjach artystycznych. Absolwent zajmował się będzie szeroko pojętym zarządzaniem w mediach, podejmując pracę m.in. w redakcjach prasowych, stacjach telewizyjnych, rozgłośniach radiowych, organach administracji państwowej.

Przedmioty realizowane w ramach programu studiów obejmują m.in.: ekonomikę kultury i mediów, PR i reklamę, mikroekonomię i makroekonomię, naukę o organizacji, organizację i zarządzanie kulturą w Polsce, antropologię kulturową, dzieje kultury, estetykę, historię sztuki, stylistykę polską, zarządzanie w naukach humanistycznych – metodologię badań, projekt kulturalny, finansowanie kultury, finansowanie mediów, systemy medialne – modele zarządzania, komunikację międzykulturową, obserwatoria kultury, regionalizm, media regionalne, kulturę w Internecie, socjologię mediów, podstawy prawne organizacji kultury, podstawy prawne organizacji mediów, animację kultury oraz społeczeństwo sieci.

Po studiach:

Ukończenie studiów na kierunku Zarządzanie kulturą i mediami stwarza możliwości podjęcia pracy administracyjnej lub kierowniczej w funkcjonujących na skalę regionalną i międzynarodową instytucjach medialnych i kulturalnych (m.in. teatrach, muzeach, agencjach reklamy, sektorze przemysłów kreatywnych, stacjach radiowych i telewizyjnych) oraz dostarcza umiejętności niezbędnych do realizacji zakrojonych na szeroką skalę projektów. 

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *