Physiotherapist adjusting prosthetic leg of patient in hospital
|

Inżynieria medyczna – kierunek studiów

Inżynierią medyczną z pewnością zainteresują się osoby gotowe wspierać wykwalifikowaną służbę medyczną nowoczesnym sprzętem medycznym. Uruchomienie takiego kierunku studiów jest odpowiedzią na zapotrzebowanie w branży medycznej. Lekarze różnych specjalizacji leczą pacjentów za pomocą skomplikowanych urządzeń, które ktoś musi zaprojektować, obsługiwać lub serwisować. Inżynierowie medyczni za to właśnie mają być odpowiedzialni. By dostać się na Inżynierię medyczną należy przejść rekrutację. Odbywa się ona na zasadzie konkursu świadectw maturalnych.

Gdzie studiować inżynierię medyczną?

Inżynieria medyczna to jeden z kierunków nauk technicznych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować inżynierię medyczną.

W trakcie studiów:

Poszerza się wiedzę z przedmiotów ścisłych. Oprócz matematyki i fizyki studenci opanowują także zagadnienia techniczne, ekonomiczne, prawne oraz medyczne. Wiedza teoretyczna ma przełożenie w praktycznym działaniu. Jej weryfikacja następuje podczas ćwiczeń laboratoryjnych oraz pracy zawodowej. Studenci inżynierii medycznej zdobywają doświadczenie nie tylko podczas codziennych zajęć na uczelni. Najlepsi mogą liczyć na stypendia naukowe i wyjazdy zagraniczne. Doskonałą formą nauki są także praktyki i staże w firmach projektujących czy też produkujących aparaturę medyczną. Przyszli inżynierowie mają szansę poznać działanie nowoczesnych technologii w medycynie odwiedzając w ramach praktyk akademickich państwowe i prywatne ośrodki zdrowia.

Po studiach:

Absolwenci inżynierii medycznej znajdą zatrudnienie w ośrodkach badawczych, w przemyśle farmaceutycznym i medycznym. Specjalistów znających skomplikowaną aparaturę medyczną potrzebują państwowe i prywatne placówki zdrowia. Inżynierowie medyczni znajdą ciekawą pracę w szkolnictwie wyższym, sprawdzając się w roli wykładowców akademickich. Z usług osób po inżynierii medycznej sprawnie posługujących się nowoczesnymi urządzeniami medycznymi może skorzystać także administracja państwowa.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *