A hacker wearing a mask to cover his face is using computer to hack data to get ransom from victims.
|

Informatyka i ekonometria – kierunek studiów

Absolwent tego kierunku oprócz umiejętności informatycznych zdobywa podstawową wiedzę z zakresu ekonomii, zarządzania i finansów, które pozwalają mu także sprawnie poruszać się w sferze biznesu. Poznaje on metody i narzędzia matematyczne, statystyczne i ekonometryczne niezbędne do podejmowania racjonalnych decyzji biznesowych. Wiedza z zakresu informatyki ekonomicznej, zwłaszcza projektowania, programowania i wdrażania systemów informatycznych oraz administrowania sieciami komputerowymi pozwala na podjęcie pracy we wszelkiego rodzaju organizacjach, takich jak przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe, placówki ochrony zdrowia, biura konsultingowe, organizacje pozarządowe.

Gdzie studiować informatykę i ekonometrię?

Informatyka i ekonometria to jeden z kierunków informatycznych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować informatykę i ekonometrię.

W trakcie studiów:

ekonomia, prawo, zarządzanie, informatyka ekonomiczna, rachunkowość, finanse, analiza matematyczna, algebra liniowa, statystyka opisowa i ekonomiczna, rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna, ekonometria, matematyka finansowa i ubezpieczeniowa, badania operacyjne, programowanie komputerowe, projektowanie systemów informatycznych, bazy danych, prognozowanie i symulacja, analiza wielowymiarowa, metoda reprezentacyjna, ekonometria dynamiczna i finansowa, ekonometria matematyczna, metody aktuarialne, analiza statystyczna w badaniach rynku, sieci komputerowe, inżynieria oprogramowania, systemy informacyjne zarządzania; Oferowana wiedza jest corocznie aktualizowana, odpowiednio do postępów informatyki.

Po studiach:

Po ukończeniu studiów absolwenci mogą znaleźć pracę jako analitycy danych i doradcy decydentów na każdym poziomie gospodarowania, projektanci, technolodzy, administratorzy aplikacji e-biznesowych oraz użytkowników biznesowych (i informacyjnych) zasobów Internetu, konsultanci w dziedzinie e-biznesu, we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw, organizacji i instytucji aktywnych w przestrzeni Internetu, decydenci działający w zarządach firm, jak również w administracji państwowej każdego szczebla oraz konsultanci bądź pracownicy instytucji pracujący w zespołach IT.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *