Workers walking through shipyard, GoSeong-gun, South Korea
|

Oceanotechnika – kierunek studiów

Kandydatom na ten kierunek przydadzą się uzdolnienia matematyczno-fizyczne oraz zmysł techniczny. Ważne jest też zainteresowanie tematyką z zakresu budowy i eksploatacji statków, okrętów i innych obiektów oceanotechnicznych, gdyż ten kierunek studiów dotyczy właśnie ich. Praca zawodowa po ukończeniu oceanotechniki jest w głównej mierze związana z projektowaniem konstrukcji i technologią budowy i remontu okrętów oraz obiektów oceanotechnicznych, organizowaniem i nadzorowaniem ich produkcji i prac remontowych oraz obsługi siłowni i urządzeń okrętowych.

Gdzie studiować oceanotechnikę?

Oceanotechnika to jeden z kierunków technicznych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować oceanotechnikę.

W trakcie nauki

Studenci będą mieli zajęcia m.in. z matematyki, fizyki, mechaniki, elektrotechniki i elektroniki, grafiki inżynierskiej, materiałoznawstwa i technik wytwarzania, termodynamiki, podstaw konstrukcji maszyn, automatyki, ekonomii i zarządzania, inżynierii jakości i ochrony środowiska, projektowania, konstrukcji i budowy okrętów, systemów energetycznych i pomocniczych okrętów, probabilistyki i modelowania matematycznego w oceanotechnice, podstaw oceanologii, technologii rozwojowych, organizacji produkcji okrętowej, zarządzania projektami i inżynierii jakości, podstaw teorii optymalizacji, niezawodności, diagnostyki i bezpieczeństwa systemów oraz systemów komputerowych w oceanotechnice.

Po ukończeniu studiów

Absolwenci oceanotechniki mogą podjąć pracę w różnych dziedzinach związanych z przemysłem okrętowym, w tym w stoczniach produkcyjnych, stoczniach remontowych, zakładach kooperujących z przemysłem okrętowym, biurach projektowo-konstrukcyjnych, służbach technicznych przedsiębiorstw armatorskich, siłowniach jednostek pływających i innych obiektów morskich, placówkach naukowo-badawczych przemysłu okrętowego, przedsiębiorstwach eksploatacji mórz i oceanów, administracji morskiej i nadzorze technicznym, portach oraz terminalach.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *