Portrait of happy confident caucasian airplane crew near plane
|

Lotnictwo – kierunek studiów

Studia trwają trzy lata i kończą się uzyskaniem stopnia licencjata. Kandydatów na nie wyłania się spośród osób legitymujących się najlepszymi świadectwami maturalnymi. Warto w ostatnim roku nauki w szkole średniej przyłożyć się do przedmiotów ścisłych. One zajmują dużo miejsca w programie nauczania na lotnictwie. Kto chce studiować na tym kierunku musi mieć z jednej strony kreatywny umysł, a z drugiej posiadać umiejętność logicznego myślenia. Na tym właśnie polega wyjątkowość osób studiujących na tym kierunku: wielokrotnie łączą w sobie cechy na pozór wykluczające się.

Gdzie studiować lotnictwo?

Lotnictwo to jeden z kierunków logistycznych. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować lotnictwo.

W trakcie studiów:

Bardzo duży nacisk kładzie się w trakcie całego procesu dydaktycznego na naukę języków obcych. Znajomość przynajmniej jednego języka i to w stopniu komunikatywnym znacznie ułatwi naukę. W przyszłości kompetencje językowe okażą się jednymi z najważniejszych w cv absolwentów kończących lotnictwo. Dużo miejsca poświęca się na naukę przedmiotów związanych z obronnością i zarządzaniem. Studenci lotnictwa zdobywają techniczną wiedzę z zakresu budowy rozmaitych urządzeń wykorzystywanych w lotnictwie. W ofercie edukacyjnej nie może zabraknąć także przedmiotów ścisłych oraz dyscyplin wiedzy wywodzących się z nauk społecznych. Specjaliści opuszczający mury uczelni będą musieli wykazać się doskonałą wiedzą z zakresu funkcjonowania lotnictwa zarówno cywilnego jak i wojskowego. Wielokrotnie zmuszeni zostaną do udowadniania swych kompetencji menedżerskich (kreatywność, zdolności komunikacyjne, zarządzanie, motywowanie). Najlepsi mogą też zweryfikować swoje umiejętności i wiedzę uczestnicząc w programie praktyk studenckich w urzędach oraz instytucjach o profilu lotniczym. Wreszcie bardzo intensywny program lektoratów języków obcych pozwala rozwinąć swe kompetencje komunikacyjne w tym zakresie na bardzo wysokim poziomie. 

Po studiach:

Osoby kończące edukację znajdą zatrudnienie w organizacjach powiązanych z lotnictwem oraz w resorcie obrony. Czeka ich interesująca praca w charakterze doradców, menedżerów, specjalistów obsługujących ruch powietrzny, koordynatorów dbających o odpowiednią współpracę między jednostkami lotnictwa cywilnego i wojskowego w czasie wojny i w czasie pokoju. Wreszcie absolwenci kierunku lotnictwo będą mogli objąć wakaty na uczelniach specjalizujących się w edukowaniu przyszłych adeptów lotnictwa.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *