Tractor spraying pesticides on cabbage field
|

Agrochemia – kierunek studiów

Agrochemia to unikatowy interdyscyplinarny kierunek studiów, który pozwala wykorzystywać największe zalety chemii w procesach oddziaływania związków chemicznych zachodzących w glebie i roślinach oraz w hodowli zwierząt. Agrochemia ma na celu zwiększenia urodzajności gleby, zwiększenie plonów i poprawy jakości produktów rolnych. Absolwent będzie posiadał wiedzę z zakresu nauk chemicznych i rolniczych, która pozwoli mu ją praktycznie wykorzystać i rozwijać w pracy zawodowej. Studenci z powodzeniem znajdą pracę w firmach specjalizujących się w produkcji rozwiązań dla rolnictwa. 

Gdzie studiować agrochemię?

Agrochemia to jeden z kierunków nauk przyrodniczych związanych z rolnictwem, ale także z technologią chemiczną. Zobacz wszystkie uczelnie i wydziały, gdzie możesz studiować agrochemię.

W trakcie studiów:

W szczególności będziesz potrafił projektować, otrzymywać, analizować, charakteryzować i bezpiecznie stosować wyroby chemiczne w różnych gałęziach rolnictwa, zagospodarowywać odpady powstałe w trakcie produkcji rolnej oraz promować zrównoważony rozwój i funkcjonowanie infrastruktury rolniczej. Nabędzisz również umiejętności w zakresie zarządzania i nadzoru produkcją środków ochrony roślin, nawozów i innych chemikaliów stosowanych w rolnictwie.

Po studiach:

Absolwent po studiach znajdzie pracę w:

  • zakładach produkujących substancje i preparaty chemiczne dla rolnictwa,
  • laboratoriach kontrolnych i diagnostycznych w obszarze agrochemii,
  • instytucjach administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem i środowiskiem przyrodniczym,
  • może prowadzić działalność gospodarczą w obszarze styku chemii z rolnictwem.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *